Sökning: "misery perspective"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden misery perspective.

 1. 1. Livet efter stroke : Patientperspektiv genom självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Emma Stridsborg; Lovisa Västlund; [2018]
  Nyckelord :experience; identity; sensitivity; stroke; suffering; identitet; känslighet; lidande; stroke; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en folksjukdom som kan leda till lidande och funktionsnedsättningar.Den drabbades känsloliv och identitet kan förändras. Hälsa och lidande kan ses somprocesser och upplevelserna är individuella. Syfte: Att belysa människors upplevelse avlivet efter stroke – ur den drabbades perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Rethinking Populism: ‘the People’ as a Popular Identity Subject in Bernie Sanders’ Discursive Articulation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Andac Baran Cezayirlioglu; [2017]
  Nyckelord :Populism; popular identity; collective identity; identity politics; political communication; discourse theory; antagonism; Bernie Sanders;

  Sammanfattning : This study explores the articulation of a popular political identity by the US Senator Bernie Sanders and the political coalition he communicates. The analysis part is conducted on two levels: the construction of the populist signifier ‘the people’ and the construction of the antagonist in Sanders’ political communication. LÄS MER

 3. 3. Att vara äldre : En diskursanalytisk studie av Aftonbladets bilder av äldre människor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Lorentsson; [2016]
  Nyckelord :elderly; old age; resource perspective; misery perspective; social constructionism; discourse; Aftonbladet; äldre; ålderdom; resursperspektiv; eländesperspektiv; socialkonstruktionism; diskurs; Aftonbladet;

  Sammanfattning : Syfte: Föreliggande studie syftar till att ge svar på vilka bilder av äldre människor som framträder i nyhetsmediet Aftonbladet, hur dessa framträder, och hur dessa bilder kan påverka äldres livssituation och synen på ålderdom. Teori och metod: Studien är förankrad i ett socialkonstruktionistiskt teoriperspektiv och analysen har utformats med inspiration av diskursanalytiska begrepp. LÄS MER