Sökning: "mismatch negativity"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden mismatch negativity.

 1. 1. Neural bearbetning av regelbunden och oregelbunden aspektböjning i modern grekiska : En MMN-studie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Daniel Johansson; [2019]
  Nyckelord :Lexical access; Morphology; Aspect; Inflection; Mismatch Negativity; sMMN; ERP; Greek; Lexikal access; Morfologi; Aspekt; Böjning; Mismatch Negativity; sMMN; ERP; Grekiska;

  Sammanfattning : Skillnader i morfologisk komplexitet mellan språk har inte fått mycket fokus i forskningen kring neural bearbetning av morfologisk information. Trots detta har slutsatser dragits gällande böjningsmorfologi argumenterande för en skild bearbetning baserat på regelbundenhet, dvs. LÄS MER

 2. 2. Holistic and combinatorial processing of Swedish tone accents in the brain: An MMN study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Renata Kochancikaite; [2019]
  Nyckelord :tone accents; Swedish; phonology; morphology; accent 1; accent 2; neurolinguistics; EEG; event-related potentials; MMN; mismatch negativity; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : All words in Swedish have a particular melody. There are two tonal patterns that are observed in different prosodic and morphological contexts – accent 1 and accent 2. The tone of accent 1 is the default melody in Swedish and is said to be of intonational nature. LÄS MER

 3. 3. Neuronal activity to environmental sounds when presented together with semantically related words : An MMN study on monolingual and bilingual processing of homophones

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för allmän språkvetenskap

  Författare :Yeliz Afyonoglu Kirbas; [2019]
  Nyckelord :Environmental sounds; interlingual homophones; mismatch negativity; event-related potentials; Miljöljud; interlingual-homofoner; mismatch negativity; event-relaterade potentialer;

  Sammanfattning : Neuronal activity of monolingual and bilinguals to environmental sounds and words that are semantically related to them were studied using the mismatch negativity (MMN) component of event-related potentials. MMN was expected to reflect the language selection process in bilinguals on the bases of semantics and phonology. LÄS MER

 4. 4. Auditiv mismatch negativity (MMN) : under hög och låg visuell belastning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Nedal Abu Qouta; [2018]
  Nyckelord :Mismatch negativity MMN ; Elektroencefalografi EEG ; Event-related potential ERP ; Oddball;

  Sammanfattning : Auditiv mismatch negativity (MMN) är en neurologisk hjärnrespons som visar hur känslig hjärnan är för auditiva förändringar. Perceptuell load teorin argumenterar att krävande visuella sökuppgifter eliminerar auditiva distraktorer från att bearbetas i arbetsminnet. LÄS MER

 5. 5. Time-frequency analysis for responses evoked by nociceptive and non-nociceptive stimuli based on EEG signals

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Juan Pablo Lagos Benitez; [2015]
  Nyckelord :ICA; artifact; pain; nociceptive; EEG; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the pursuit of a system capable of measuring pain signals in humans we propose a method to differentiate those signals related to pain from those which are not. We performed a time-frequency analysis using the Gabor transform to have complete information about the spectrum and its behaviour through the time to study the main differences over the evoked potentials provoked by both nociceptive and somatosensory (non-nociceptive) stimulation. LÄS MER