Sökning: "misophonia"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet misophonia.

 1. 1. The sound of rage : the perceived impact of misophonia on daily life and relationships

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Silvia Estela Morales Gutiérrez; [2023]
  Nyckelord :misophonia; emotional dysregulation; auditory stimuli; decreased sound tolerance; sound sensitivity; aversive sounds; select sound sensitivity syndrome;

  Sammanfattning : Misophonia is a condition characterized by a strong physiological, emotional, and behaviouralresponse to specific auditory stimuli, which have a significant negative impact on the wellbeingof affected individuals. The present investigation focuses on emotional dysregulation, which arises due to the triggering of specific auditory stimuli. LÄS MER

 2. 2. Misofoni och aptit : Hur upplevs ljud av olika grupper i en måltidsmiljö?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Emma Häggström; Reece Phersson; Emelie Holmgren; [2020]
  Nyckelord :Misophonia; Appetite; ASMR; Food Culture; Triggering Sounds; Food Sounds; Noice Sensitivity; Misofoni; Aptit; ASMR; Matkultur; Triggande ljud; Matljud; Ljudöverkänslighet;

  Sammanfattning : Alla sinnen kan påverka vår matupplevelse och även hur vi upplever smak, men ett sinne som ofta glöms bort är hörseln. Olika ljud i omgivningen, men även matljuden i sig, har möjlighet att påverka hur vi upplever det vi äter. LÄS MER