Sökning: "missbruk bland sjuksköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden missbruk bland sjuksköterskor.

 1. 1. Sjuksköterskan och risker för läkemedelsmissbruk

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tor Alsén; Joanna Hahlin; [2016-06-07]
  Nyckelord :Sjuksköterska; omvårdnad; läkemedel; läkemedelsmissbruk; substansbrukssyndrom; riskfaktorer; stress; sårbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: läkemedelsmissbruk bland sjuksköterskor tycks vara ungefär lika utbrett som iden övriga populationen, men sjuksköterkans ansvar och unika tillgång till narkotikaklassadeläkemedel i och med sitt yrke gör att läkemedelsmissbruk hos sjuksköterskor är ett problemsom bör tas på allvar. Syfte: att undersöka riskfaktorer för sjuksköterskor att hamna i ettläkemedelsmissbruk. LÄS MER

 2. 2. När följsamheten fallerar : Metoder för ökad följsamhet till läkemedelsbehandling hos patienter med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Rebecca Jansson; Christina Stalby; [2016]
  Nyckelord :medication; compliance; adherence; schizophrenia; method; methods; nurse; följsamhet; compliance; läkemedel; schizofreni; metod; metoder; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bristande följsamhet är ett vanligt problem bland personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Oönskade biverkningar, bristande sjukdomsinsikt och stigmatisering är faktorer som påverkar följsamheten. Bristande följsamhet kan leda till återfall, försämrad livskvalitet och ökad risk för missbruk och suicid. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans attityder till att vårda patienter med missbruksproblematik. : -En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Cecilia Törnblom; [2015]
  Nyckelord :attityd; missbruk; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Missbruk och beroende är pågående problem i vårt samhälle. Personer med missbruksproblematik drabbas ofta av ohälsa och komplexa tillstånd som kräver stora resurser från vården. Patienter med missbruksproblematik kan vara krävande både för vården som organisation och för sjuksköterskan som individ. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelser och attityder i möten med suicidala patienter : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Aline Ngalima; Elena Zaporozhets; [2015]
  Nyckelord :Suicide; Experience; Attitudes; Caring; Nurse; Suicid; Upplevelse; Attityder; Vårdande; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år rapporteras över 800 000 dödsfall av suicid i världen och ännu fler begår suicidförsök. Orsaken till detta kan bland annat vara fattigdom, psykisk ohälsa, livskriser så som stressrelaterade förhållanden, ekonomiska problem, våld och missbruk. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med missbruksproblematik inom den somatiska vården - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Josephine Lindberg; Maria Wennberg; [2014]
  Nyckelord :Stigmatisering; fördomar; sjuksköterskor; missbrukare;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Under 2000-talet har det skett en stor ökning i användandet av både narkotika och alkohol och därmed har också antalet personer som vårdas för missbruk stigit. Stigmatisering och fördomar är vanligt förekommande mot denna patientgrupp, både i samhället och bland vårdpersonal. LÄS MER