Sökning: "missbruk självkänsla"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden missbruk självkänsla.

 1. 1. Patientens upplevelse av stigmatisering i vården vid alkohol och, - eller substansmissbruk : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Rebecka Niva-Wonevik; [2017]
  Nyckelord :Patient perspective; stigmatization; experience; health care; Patientperspektiv; stigmatisering; upplevelse; vården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Socialstyrelsen har dokumenterat 450 000 individer mellan 18 år och äldre med alkoholmissbruk och 55 000 individer med narkotikamissbruk. Siffrorna representerade enbart dokumenterade fall av missbruk, men utesluter de antal missbruk vilka inte dokumenterats. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet som behandlingsform vid substansberoende

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Josefin Barresten; Viktor Hedelund; [2013-06-25]
  Nyckelord :Alkohol; behandling; beroende; fysisk aktivitet; missbruk; narkotika;

  Sammanfattning : Beroendesjukdomen utgör ett problem i dagens Sverige. Ett långvarigt missbruk kan exempelvis leda till depression, rubbning i hormonsystemet och förlorad muskelmassa. Forskning visar på ett samband mellan missbruk och påverkan på hjärnans belöningssystem. Missbruk kan även leda till en negativ inverkan på det sociala livet. LÄS MER

 3. 3. Jag kan inte göra allt, men jag kan göra något : En kvalitativ intervjustudie om hur missbruk kan förhindras och stödet som behövs vid avslut

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Karolin Sarajärvi; Camilla Gustavsson; [2012]
  Nyckelord :Missbruk; livsvärld; hjälp; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Droger är någonting som funnits under en lång tid. Många använder droger som hjälp mot olika psykiska problem och detta påverkar fysiken, psyket och det sociala livet på ett negativt sätt. Det finns en okunskap om missbruk inom vården. LÄS MER

 4. 4. Spelberoendets mekanismer

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Espersson; Magdalena Olsson; [2011]
  Nyckelord :kvalitativ metod; self-efficacy; social kognitiv teori; spelberoende; spel om pengar; transteoretisk modell;

  Sammanfattning : Spel om pengar är vanligt förekommande för människor i vårt samhälle. Spelproblematik är ett folkhälsoproblem, där unga män i åldern 18-24 år står för den största ökningen. LÄS MER

 5. 5. Depression hos män – att upptäcka och stödja

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Wolke; Hannes Tunås; [2010]
  Nyckelord :manlig depression; vårdpersonal; stöd; coping-strategier;

  Sammanfattning : Depression är en av de stora folksjukdomarna i Sverige och av män i västvärlden riskerar 20 % någon gång att drabbas av en depression som kräver professionell hjälp. Män med depression har ofta dolda symtom därför är det svårt att upptäcka manlig depression ute i samhället. LÄS MER