Sökning: "missbruk skellefteå"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden missbruk skellefteå.

 1. 1. Behandlares strategier för att upptäcka och behandla patienter med samsjuklighet vad gäller missbruk och ätstörningar - vid psykiatriska kliniken i Skellefteå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Dahlquist; [2019]
  Nyckelord :Samsjuklighet; Ätstörningar; Missbruk;

  Sammanfattning : Både ätstörningar och missbruk kan vara livshotande diagnoser som ibland är mycket svårbehandlade. Det finns forskning som visar på en förhöjd risk för ätstörning om du lider av ett missbruk. LÄS MER

 2. 2. Subutex : missbruk i Skellefteå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Åsa Hallefors; Anders Lundgren; [2006]
  Nyckelord :Droger och missbruk;

  Sammanfattning : Sedan starten av subutexprogrammet vid Beroendeenhetens Opiatmottagning på Skellefteå lasarett år 2002, har subutexmissbruket i staden ökat avsevärd och nått en jämförlig nivå med haschmissbruk. Syftet med vårt arbete är att ta reda på varför problemet med subutexmissbruk är så stort i Skellefteå. LÄS MER

 3. 3. Heroin : En fördjupningsstudie på ett lokalt och nationellt plan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Robert Granlund; Marcus Iversen; [2005]
  Nyckelord :Droger och missbruk;

  Sammanfattning : Heroin framställs av opiumvallmo och har sedan mitten av 1960-talet utvecklats till att bli ett av västvärldens största problem inom narkotikamissbruket Det är svårt att bilda sig en uppfattning om hur stor tillgången är på heroin i Sverige. Mörkertalet som finns då det gäller både införsel av heroin samt antalet missbrukare i Sverige torde vara sådant som försvårar ett konkret påstående. LÄS MER