Sökning: "missed diagnosis"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden missed diagnosis.

 1. 1. Sjuksköterskans förutsättningar för en tidig identifiering av sepsis

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ulrica Wennerberg Korneliusson; Susanna Wingård; [2022-02-07]
  Nyckelord :Sepsis; identify; experience; nurse; nursing care; sepsissyndrome; early diagnosis; missed diagnosis; disease attribute; symptom assessment; knowledge; competense; screening tool; biomarkers; infection;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödligheten i sepsis är hög och en snabb identifiering samt en tidig administrering av antibiotika är av högsta prioritet för att undvika septisk chock där risken för allvarliga komplikationer med dödlig utgång föreligger. Sjuksköterskan är den i vårdteamet som arbetar närmast patienten och besitter största möjligheten att identifiera sepsis i ett tidigt skede. LÄS MER

 2. 2. Correlation between PET/MRI image features andpathological subtypes for localized prostate cancer

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Jens Lindahl; [2021]
  Nyckelord :MRI; PET; Image features; Image processing; Localized prostate cancer; Pathological subtypes; MR; PET; Bildegenskaper; Bildbehandling; Lokal prostata cancer; Patologiska undertyper;

  Sammanfattning : Prostate cancer is the most common cancer in Sweden. Patients with the condition have a good prognosis in general and most cases can be treated. LÄS MER

 3. 3. Artificial Intelligence in Healthcare

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ajanth Vaseigaran; Gobi Sripathy; [2021]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Healthcare; Diagnosis; Emergency Department; Ethics; Laws Regulations; Artificiell Intelligens; Sjukvård; Diagnos; Akutmottagning; Etik; Lagar och Förordningar;

  Sammanfattning : Healthcare systems play a critical role in ensuring people's health. Establishing accurate diagnoses is a vital element of this process. As sources highlight misdiagnoses and missed diagnoses as a common issue, a solution must be sought. LÄS MER

 4. 4. Impact of using different brain layer amounts on the accuracy of Convolutional Neural networks trained on MR-Images to identify Parkinson's Disease

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Benjamin Ronneling; Marcus Dypbukt Källman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Parkinson’s Disease (PD) is a neurodegenerative disease and brain disorder which affects the motor system and leads to shaking, stiffness, impaired balance and coordination. Diagnosing PD from Magnetic resonance images (MR-images) is difficult and often not possible for medical experts and therefore Convolutional neural networks (CNNs) are used instead. LÄS MER

 5. 5. Patienternas upplevelser av sjuksköterskornas bemötande vid substansbrukssyndrom : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Carolina Josipovic; Sanna Wallin; [2020]
  Nyckelord :Abuse; Nurse; Patient; Substance use; Beroende; Patient; Sjuksköterska; Substansbruk;

  Sammanfattning : Substance use disorder is a medical diagnosis who affects approximately one of ten adults in Sweden. Nursing relation on a mutual level is created when the nurse sees the person behind the disease, the care can then be giving from a person-centred approach. The care shall be given from all human’s equal value. LÄS MER