Sökning: "missförstånd kroppsspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden missförstånd kroppsspråk.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av transkulturella vårdmöten: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Beatriz Bogado; Karina Favre Måspers; [2020]
  Nyckelord :Communication; Cultural competence; literature review; nurses; trancultural care; Kommunikation; kulturkompetens; litteraturöversikt; sjuksköterskor; transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med globaliseringen och migrationen blir Sverige ett alltmer mångkulturellt samhälle, vilket ökar antalet transkulturella vårdmöten inom hälso-och sjukvården. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor erfar svårigheter relaterade till patienters kulturella och språkliga bakgrunder. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation utan ett gemensamt verbalt språk : “vi pratar även med våra spädbarn å vi vet att de kan inte svara, de kanske inte ens kan förstå å ändå så fortsätter vi prata eller hur?”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Svensson; Victoria Lowentoft; [2020]
  Nyckelord :Samverkan; kommunikation; vårdnadshavare; förskollärare; språk.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra förskollärares upplevelser av samverkan när vårdnadshavare och förskollärare inte har ett gemensamt verbalt språk att kommunicera genom. I studien har en kvalitativ metod använts med intervjuer som forskningsverktyg. LÄS MER

 3. 3. Kan djur i skolan bidra till elevernas personliga utveckling? : En litteraturstudie om elevers utveckling i samband med djur i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emilia Claesson; Agnes Rostedt; [2020]
  Nyckelord :Empati; motivation; sociala relationer; djur i skolan;

  Sammanfattning : Domesticerade djur har påverkat människans vardag i 15 000 år där de har varit sällskap, mat eller skydd. Vi människor mår bra av att ha djur runtomkring oss då ämnet oxytocin frigörs vid kontakt med djur. Ämnet gör oss människor lugnare, mindre stressade och dämpar även ångest. LÄS MER

 4. 4. Neonatal hemsjukvård för familjer som inte talar svenska eller engelska : Barnsjuksköterskors perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Leila Ruthér; Tina Hultman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tio procent av alla nyfödda är i behov av neonatalvård, vilket ofta innebär en känslosam tid för familjen med en hemlängtan. Neonatal hemsjukvård möjliggör tidigare hemgång och erbjuds många familjer, dock erbjuds få familjer som inte pratar svenska eller engelska denna möjlighet. LÄS MER

 5. 5. Kommunikationsåtgärder för att minska ÄTA-arbeten : Kartläggning av kommunikationsstörningar samt framtagandet av förebyggande åtgärdsplaner

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ismail Saeed; Golchin Nozhatzadeh; [2015]
  Nyckelord :Störningar; kommunikation; ÄTA-arbeten; åtgärdsplaner; bygghandlingar; projekterings- och produktionsskedet; möten;

  Sammanfattning : In the Swedish construction industry, there are a lot of communication disorders that lead to amendment and supplement work which results in economic losses every year. Previous studies have shown how much money is assumed in financial losses due to poor communication. LÄS MER