Sökning: "missfall"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet missfall.

 1. 1. Fosterkonsekvenser till följd av röntgenstrålning – Vid konventionella och datortomografiska undersökningar i thorax-bukregionen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Terese Lövgren; Tanya Wilfer; [2020-08-05]
  Nyckelord :X-ray; computed tomography; consequences; fetus;

  Sammanfattning : Bakgrund: När Wilhelm Röntgen upptäckte röntgenstrålningen och dess förmåga att tränga igenom material, utvecklades snabbt bild- och funktionsmedicinen. Tidigt uppmärksammades dock flera fosterskador till följd av röntgenstrålningen, men sedan dess har aktivt arbete skett i syfte att minska skadorna. LÄS MER

 2. 2. Vuxna kvinnors upplevelser av missfall : en litteraturöversikt med utgångspunkt i Katie Erikssons omvårdnadsteori

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Andersson; Victoria Petersson; [2020]
  Nyckelord :Livslidande; Missfall; Sjukdomslidande; Upplevelser; Vårdlidande.;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background Miscarriage, in a nursing context, is often referred to as a spontaneous abortion or involuntary abortion and affects a large percentage of pregnant women. The cause of miscarriage is difficult to diagnose, and the symptoms are individual. LÄS MER

 3. 3. Eventuella fosterskador till följd av magnetkameraundersökning på gravida kvinnor : En litteraturstudie med systematisk sökning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lina Lutecki; Elin Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Foetus; gadolinium; magnetic resonance imaging; pregnancy; risk; Foster; gadolinium; graviditet; magnetresonanstomografi; risker;

  Sammanfattning : Background: During the recent years, magnetic resonance imaging (MRI) has evolved to become one of the most commend used diagnostic methods. Although MRI is considered safe and a good diagnostic method of foetuses and pregnant women, the research data is too small to claim that it is completely risk-free. LÄS MER

 4. 4. En oväntad förlust -En litteraturstudie om stöd vid missfall : An unexpected loss-A literature study on support following miscarriage

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Adolfsson; Isabell Heybroek; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av vårdens bemötande i samband med ett missfall : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emma Götlind; Madeleine Rosenqvist; [2020]
  Nyckelord :missfall; kvinnor; upplevelser; vårdande; bemötande; känslor; litteraturstudie;

  Sammanfattning : För många kvinnor innebär en önskad graviditet glädje och förväntningar och vid ett missfall byts lyckokänslan ut mot känslostormar av skuld, sorg och skam. Missfall är vanligt förekommande och cirka 15–25 procent av alla påbörjade graviditeter slutar med spontana missfall. LÄS MER