Sökning: "misshandel praxis"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden misshandel praxis.

 1. 1. Att samtycka till skada - Om autonomi och ansvarsfrihet inom BDSM

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Katja Rekstad; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; straffrätt; criminal law; social adekvans; social adequacy; samtycke; consent; misshandel; abuse; BDSM; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka den rättsliga bedömningen av samtyckt våld i sexuell kontext, BDSM. Detta sker i två steg, där det första är en undersökning av det rådande rättsläget, och det andra ett övervägande av möjligheten att fortsättningsvis behandla BDSM som socialadekvat. LÄS MER

 2. 2. BROTT MOT LIV OCH (PSYKISK?) HÄLSA - En utredning av offrets psykiska lidande som straffrättslig faktor vid våldsbrottens rubricering och straffvärdebedömning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Moa Frändestam; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Interests and needs of victims of crime have not until recently been a focus of societal, political or legal debate. As the victimological perspective gained impact, the awareness has likewise increased concerning violent crimes and their extensive psychological effects on victims. LÄS MER

 3. 3. När idrottsmän blir gärningsmän

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Ivarsson Thored; [2016]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During participation in sport games the athletes are constantly exposed to violence that would be considered as assault or abuse if it happend on any other location. These acts of violence are often required to fulfill the purpose of the sport, and are sometimes even allowed according to the rules of the game, and can not cause culpability. LÄS MER

 4. 4. I huvudet på en skallsparkare - Om uppsåt och rubricering vid sparkar mot huvudet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marie Kontosic; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; uppsåt; rättsmedicin; rättssociologi; mord; misshandel; huvud; rättsintyg; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar den rättsliga innebörden av sparkar mot huvudet, för att ge en juridiskt relevant helhetsbild. Grundproblematiken som undersöks är huruvida domstolarna kan döma för mordförsök i större utsträckning än vad som sker idag, istället för misshandelsbrott. LÄS MER

 5. 5. Synnerligen grov misshandel - En nyklassisk triumf? - En studie kring brottet synnerligen grov misshandel och den nyklassiska skolans inflytande på brottstypens uppkomst

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adrian Magnusson; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Synnerligen grov misshandel är en brottstyp som introducerades i svensk straffrätt år 2010, detta efter att regeringen uttryckt att straffskärpningar behövdes då man inte ansåg att de utdömda straffen var proportionerliga i förhållande till brottets allvar. Flertalet fall har sedermera hamnat i HD och hovrätterna och en praxis har skapats kring vad brottet innebär. LÄS MER