Sökning: "missile defense"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden missile defense.

 1. 1. Förutsättningar för ett markbaserat radarsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Anton Englund; [2019]
  Nyckelord :radar systems; sensor chain; ballistic missile; missile defense; military utility; technical analysis; radarsystem; sensorkedja; ballistiska robotar; missilförsvar; militär nytta; teknisk analys;

  Sammanfattning : Med den nya omvärldsutvecklingen där NATO moderniserar sitt missilförsvar i Europa samt att Ryssland har placerat taktiska ballistiska robotar i Kaliningrad påverkade Sveriges behov till att anskaffa förmågan att bekämpa ballistiska robotar. Sverige har därför anskaffat Patriotsystemet, dock utan att tillföra ett radarsystem för att invisa ballistiska robotar till luftvärnsförbandet. LÄS MER

 2. 2. Nytt luftvärnssystem för Sverige : Patriot eller Aster SAMP/T?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Jim Wannehag; [2017]
  Nyckelord :Military utility; military effectiveness; surface-to-air missile system; Patriot; Aster SAMP T; Militär nytta; militär effektivitet; luftvärnssystem; Patriot; Aster SAMP T;

  Sammanfattning : Till följd av Försvarsmaktens tidigare inriktning mot insatsförsvar och den strategiska time-out som präglade början av 2000-talet förfogar luftvärnet idag över luftvärnssystem som är flera decennier gamla. Systemen är inte dimensionerade för att möta dagens högteknologiska motståndare och regeringen har därför beslutat att en ersättare till Robotsystem 97 skall vara på plats senast 2020. LÄS MER

 3. 3. Kallt Krig. Är det dags igen?: En strukturfokuserad jämförelse av relationen mellan NATO och Ryssland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Carlsson; [2016]
  Nyckelord :NATOs utvidgning; rysk-georgiska kriget; missilförsvar; Krimkrisen; försvarsanslag; militära övningar i fält; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the early 1990s, NATO and Russia have cooperated in a number of areas. Relations grew stronger, even though there were clear contradictions in various fields. But the cooperation continued until the beginning of 2014 when Russia through violence annexed the Crimean peninsula. LÄS MER

 4. 4. Robotsystem 15:s påverkan på den svenska ytstridstaktiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Henrik Söderqvist; [2011]
  Nyckelord :Long-range anti-ship missile system RBS 15 ; technologies affect tactics; development of tactics; naval technical systems.; Robotsystem 15; teknikens påverkan på taktiken; taktikutveckling; tekniska system;

  Sammanfattning : Sveriges ytstridskrafter hade länge en förmåga att hävda sig mot fiendens stridskrafter ute till havs på 1950- och 60-talen. Nedrustningsprogrammet av försvaret på 1960-talet innebar att teknikutvecklingen bromsade upp och flottans större fartyg kryssare, fregatter och jagare skulle bytas ut till en lätt flotta med små snabba enheter. LÄS MER

 5. 5. Anledningar till staters anskaffande och behållande av kärnvapen och faktorer som påverkar staters kärnvapenpolitik

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Samhällsvetenskapliga institutionen

  Författare :Christoffer Hagström; [2008]
  Nyckelord :ABM; Arms race; Arms trade; Deterrence; Disarmament; Interest groups; Military-Industrial Complex; Missile-defense; Non-proliferation; Nuclear weapons; Nuclear weapons policy; Proliferation; Security Dilemma;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explain why states obtain nuclear weapons and the role various actors and interests play in the making of states´ nuclear policies. The main questions are as follows: (1) What big theories exist concerning states obtaining nuclear weapon and nuclear armament in International Relations and what relevance do they have of the post cold-war period?, (2) What is the meaning of the perspective of the Military-Industrial Complex (MIC)?, and (3)Are there empirical studies which supports the existence of a MIC in the United States? The focus lies on actors and driving forces that are internal to states and it is also important to investigate if the theories have relevance for the post 9/11-era. LÄS MER