Sökning: "missilförsvar"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet missilförsvar.

 1. 1. Förutsättningar för ett markbaserat radarsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Anton Englund; [2019]
  Nyckelord :radar systems; sensor chain; ballistic missile; missile defense; military utility; technical analysis; radarsystem; sensorkedja; ballistiska robotar; missilförsvar; militär nytta; teknisk analys;

  Sammanfattning : Med den nya omvärldsutvecklingen där NATO moderniserar sitt missilförsvar i Europa samt att Ryssland har placerat taktiska ballistiska robotar i Kaliningrad påverkade Sveriges behov till att anskaffa förmågan att bekämpa ballistiska robotar. Sverige har därför anskaffat Patriotsystemet, dock utan att tillföra ett radarsystem för att invisa ballistiska robotar till luftvärnsförbandet. LÄS MER

 2. 2. Kallt Krig. Är det dags igen?: En strukturfokuserad jämförelse av relationen mellan NATO och Ryssland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Carlsson; [2016]
  Nyckelord :NATOs utvidgning; rysk-georgiska kriget; missilförsvar; Krimkrisen; försvarsanslag; militära övningar i fält; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the early 1990s, NATO and Russia have cooperated in a number of areas. Relations grew stronger, even though there were clear contradictions in various fields. But the cooperation continued until the beginning of 2014 when Russia through violence annexed the Crimean peninsula. LÄS MER

 3. 3. Ballistiskt missilförsvar och Sveriges tröskeleffekt

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Patrik Perers; [2016]
  Nyckelord :avskräckning; tröskeleffekt; tröskelförmåga; ballistiskt missilförsvar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ryssland och missilförsvaret. En extern/intern analys av Rysslands negativa inställning till USA:s planerade missilförsvar i Polen och Tjeckien

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Janne Svensson Griparic; [2008]
  Nyckelord :Missile defence; Russia; USA; Nuclear deterrence; Domestic and external variables; Missilförsvar; Kärnvapenavskräckning; Interna och externa variabler;

  Sammanfattning : Våren 2007 offentliggjorde USA planerna på att upprätta ett missilförsvar i Polen och Tjeckien som ett skydd mot missilangrepp från Iran. Från Ryssland blev reaktionen mot planerna kraftfull. Retoriken från Moskva påminde om kalla krigets dagar. LÄS MER