Sökning: "missionering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet missionering.

 1. 1. Frälsningen av Kina - Helgelseförbundets bild av Kina 1898

  L3-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Tim Lindstam; [2019]
  Nyckelord :Kina; China; Helgelseförbundet; mission; missionering; missionärer; kinesisk; trosföreställningar; andlighet; traditioner; opium; boxarupproret; Qing; Qingdynastin; bild; främlingsfientlighet; 1898; trons segrar; väckelse; kristendom; kristen; fotbindning; manchu; frikyrkor; frikyrkomission; kulturkrock; globalhistoria; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka bilden av Kina som svenska missionärer från Helgelseförbundet förmedlar hem till läsarna i Sverige år 1898 genom förbundets egna tidskrift Trons Segrar. Fokuset för uppsatsen kommer att vara specifikt synen på kinesiska trosföreställningar, andlighet och traditioner, men även återkommande teman och sådant som kan ses som tecken på den känsliga politiska atmosfären i Kina, till exempel opiumbruk, kommer att undersökas. LÄS MER

 2. 2. Den nyevangeliska väckelsen : En kvalitiativ studie av svensk mission i Öst- och Centralafrika under 1800-talet

  L3-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Jakob Klingstedt; [2009]
  Nyckelord :nyevangelistisk väckelse;

  Sammanfattning : Uppsatsen har huvudsakligen undersökt vad den svenska missionen i Öst- och Centralafrika, mellan ca 1800-1900 har fått för konsekvenser för de länder där missioneringen pågick, samt hur den kan ha format de samfund som bedrev missionen från Sverige. Syftet var att utröna vad missionens uppdrag egentligen gick ut på och hur den bedrevs. LÄS MER