Sökning: "missnöje"

Visar resultat 11 - 15 av 593 uppsatser innehållade ordet missnöje.

 1. 11. Biggest Effect on Attrition Among Enlisted U.S Marines : A qualitative field study 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Sara Fresker; [2019]
  Nyckelord :United States Marine Corps; Attrition; Reenlistment; Dissatisfaction; Rational Choice; Amerikanska Marinkåren; Militär Separation; Missnöje; Rationellt val;

  Sammanfattning : The military has an important role in peace and development work. Having skilled, experienced and knowledgeable personnel on peace-promoting missions abroad is crucial to ensure the missions success. A consequence of attrition is that military organizations lose valuable skills, experiences and qualities of service members. LÄS MER

 2. 12. “The Tip of The Iceberg” - Det dolda missnöjet : En kvalitativ studie kring icke-klagande kunders känslor och beteenden till följd av servicefel.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sandra Ngene; Lisa Palola; [2019]
  Nyckelord :“The tip of the iceberg”; emotions; behavior; service recovery.; Dolt missnöje; känslor; beteende; återupprättning av servicefel.;

  Sammanfattning : Titel:“The Tip of The Iceberg” - Det dolda missnöjet. En kvalitativ studie kring icke-klagande kunders känslor och beteenden till följd av servicefel. LÄS MER

 3. 13. Service Recovery inom telekombranschen - Hantering av eWOM

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Allan Mohammad; Jens Olsson; [2019]
  Nyckelord :Service Recovery; eWOM; telecom; customer satisfaction; WOM; marketing;

  Sammanfattning : Titel: Service Recovery inom telekombranschen - Hantering av eWOM Nivå: C-uppsats inom företagsekonomi Författare: Allan Mohammad & Jens Olsson Handledare: Akmal Hyder & Michelle Rydback Datum: 2019 - juni Syfte: Syftet är att analysera hur telekomföretag hanterar negativ eWOM genom arbetet med Service Recovery. Metod: Studien präglas av en kvalitativ forskningsmetod där datainsamlingen utgörs av tio semistrukturerade intervjuer som sedan bearbetats. LÄS MER

 4. 14. Patient eller konsument? - Ansvarsutkrävande vid felaktiga skönhetsingrepp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Dorotea Svensson; [2019]
  Nyckelord :private law; administrative law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Cosmetic procedures can lead to injuries or dissatisfaction with the cosmetic result. For a long time, people have criticized the beauty industry in Sweden for lacking customized and clear regulation. LÄS MER

 5. 15. PATIENTERS ERFARENHETER AV SJUKSKÖTERSKANS KOMMUNIKATION INOM SLUTENVÅRDEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mona Mahra; Madeleine Levin; [2019]
  Nyckelord :erfarenheter; kommunikation; kroppsspråk; närvaro; samspel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation är en central del av sjukvården och är en viktig faktor för att kunna erbjuda en säker vård. Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten är ett viktigt verktyg för att uppnå en tydlig bild över patientens situation. LÄS MER