Sökning: "missnöje"

Visar resultat 11 - 15 av 633 uppsatser innehållade ordet missnöje.

 1. 11. Motiverande element i seriösa kontext : En fallstudie för att utvärdera effekten av gamification

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Oscar Mångs; [2020]
  Nyckelord :Gamification; motivation; E-participation; Gamification; motivation; E-participation;

  Sammanfattning : I skapandet av en applikation är det viktigt att användarbasen ser ett värde i applikationen och upplever att det finns en motivation till att använda den. En vanlig strategi till att öka motivation är gamification. LÄS MER

 2. 12. Jag kan inte ens hälften! : En studie om nyanställdas upplevelser av introduktionsprocessen inom dagligvaruhandeln

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ivan Cassiander; Helena Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Nyanställda; introduktion; dagligvaruhandeln; arbetsplatslärande;

  Sammanfattning : Företag har idag svårt att behålla kompetenta medarbetare och en viktig faktor som påverkar medarbetares beslut att lämna eller stanna i en organisation, är introduktionsprocessen. Därför är syftet med denna studie att undersöka nyanställdas upplevelser av introduktionsprocessen inom dagligvaruhandeln. LÄS MER

 3. 13. "Normies don't know hardship": Incels och kvinnoförakt på digitala forum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Alva Svenning; Moa Åkne; [2020]
  Nyckelord :Incels; utanförskap; kvinnoförakt; maktförlust; stigma; manosfärer; hegemonisk maskulinitet; demokrati; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under senare år har uppkomsten av digitala mansrörelser varit ett antagonistiskt svar på en samhälleligt växande feminism. Dessa mansrörelser drivs av ett missnöje mot det samhälle som de anser svikit dem. I denna del av internet frodas också kvinnoföraktet. LÄS MER

 4. 14. Politisk åskådning som geografiskt fenomen : En kvantitativ analys av ett Nordeuropeiskt invandringskritiskt parti

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Kristoffer Lundgren Thånell; [2020]
  Nyckelord :Politisk geografi; politisk åskådning; invandringskritiska partier; Sverigedemokraterna; Geografisk variation;

  Sammanfattning : Politisk geografisk segregation är prevalent i Europa där befolkningens politiska åskådning varierar kraftigt geografiskt. Europas politiska klimat har de senaste decennierna sett en framfart av den invandringskritiska partifamiljen vilken utmärker sig av sin rurala väljarbas – områden ofta präglade av högt politiskt missnöje till följd av de växande urbana städerna. LÄS MER

 5. 15. Missnöjets möjligheter : Psykoterapeuters arbete med missnöje i unga vuxna-terapier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Amanda Ranch; Elisabeth Åström; [2020]
  Nyckelord :Unga vuxna; missnöje; metakommunikation; mentaliseringsförmåga; terapeutisk relation; alliansbrott; genombrott; självagens; psykodynamisk terapi.;

  Sammanfattning : Att arbeta med och överkomma missnöje i unga vuxna-terapier har i forskning visat sig gynnsamt för ett positivt terapiutfall. Dock visar forskning att unga vuxna kan ha svårt att uttrycka missnöje. LÄS MER