Sökning: "missnöje"

Visar resultat 16 - 20 av 593 uppsatser innehållade ordet missnöje.

 1. 16. Vad främjar kommunikationen mellan patienter och sjuksköterskor på en akutmottagning : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenny Ivansson; Natalie Nyström; [2019]
  Nyckelord :Emergency department; Emergency care; Communication; Nurse; Patient; Information; Akutmottagning; Akutsjukvård; Kommunikation; Sjuksköterska; Patient; Information; Omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Akutsjukvård är en viktig del av hälso- och sjukvårdssystemet och är ofta den första kontakten med sjukvården. Det första bemötandet är betydande för hur den resterande kontakten med vården ska komma att upplevas av patienter men påverkar även patientens hälsoresultat. LÄS MER

 2. 17. Lärares uppfattningar om införandet av programmering i gymnasieskolans matematikämne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Lars Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Programming; mathematics teaching; digital mathematical tools; mathematical problem solving; mathematics teachers; calculators; teachers perceptions; Programmering; matematikundervisning; digitala matematiska verktyg; matematisk problemlösning; matematiklärare; miniräknare; lärarnas uppfattningar;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där datorer och annan digitalteknik blir allt mer central i vår vardag. Sveriges regering har därför ålagt Skolverket att stärka elevernas digitala kompetens. Som en del av detta införs programmering som ett digitalt verktyg i matematikundervisningen både i grundskolan och på gymnasiet. LÄS MER

 3. 18. Kampen om flygskatten : En textanalytisk studie om den offentliga debatten kring flygskatt i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Anna Westerberg; [2019]
  Nyckelord :Flygskatt; offentlig debatt; styrmedel; industriell fatalism; moralisk kausalitet; strukturell kausalitet;

  Sammanfattning : Den 1 april 2018 började en flygskatt att gälla för inrikes- och utrikesflyg i Sverige. Skatten som innebär en avgift på 60-400 kronor skapade en enorm debatt i offentlig media där ämnen som global uppvärmning, koldioxidutsläpp, individuellt ansvar, orättvisa och integritet utgjorde grund för ställningstagandena för eller mot skatten. LÄS MER

 4. 19. Kund- och medarbetarnöjdhet samt dess förbättringsmöjligheter : En studie gjord i en serviceleverans

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Terese Johansson; Maria Lundin; [2019]
  Nyckelord :Customer satisfaction; Employee satisfaction; Improvement; Service quality; Service delivery; Förbättring; Kundnöjdhet; Medarbetarnöjdhet; Servicekvalitet; Serviceleverans; Tjänstekvalitet;

  Sammanfattning : The study has been made in association with a facility management company where the service delivery to a specific customer has been studied. The purpose of the study is to map the main factors that makes both the customer, and the employees that work in the delivery process, satisfied in order to get the rating for customer and employee satisfaction up. LÄS MER

 5. 20. Konsten att förhålla sig till spelets regler: En kvantitativ studie om konsumenters uppfattning av onlinekasinoreklam på TV i Sverige.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Desirée Nilsson; Rina Weinman; [2019]
  Nyckelord :Attityd till reklam; Attityd till spel; Måttfullhet; Spelreklam; Theory of Reasoned Action;

  Sammanfattning : I samband med avregleringen av det svenska spelmonopolet i januari 2019 skärptes reglerna för marknadsföring av spel och kravet om måttfullhet kom att bli omdebatterat. Det svenska folkets missnöje med rådande spelreklam motiverar studiens syfte att undersöka hur konsumenter upplever onlinekasinoreklam på TV. LÄS MER