Sökning: "missnöje"

Visar resultat 21 - 25 av 604 uppsatser innehållade ordet missnöje.

 1. 21. PATIENTERS ERFARENHETER AV SJUKSKÖTERSKANS KOMMUNIKATION INOM SLUTENVÅRDEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mona Mahra; Madeleine Levin; [2019]
  Nyckelord :erfarenheter; kommunikation; kroppsspråk; närvaro; samspel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation är en central del av sjukvården och är en viktig faktor för att kunna erbjuda en säker vård. Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten är ett viktigt verktyg för att uppnå en tydlig bild över patientens situation. LÄS MER

 2. 22. Vad främjar kommunikationen mellan patienter och sjuksköterskor på en akutmottagning : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenny Ivansson; Natalie Nyström; [2019]
  Nyckelord :Emergency department; Emergency care; Communication; Nurse; Patient; Information; Akutmottagning; Akutsjukvård; Kommunikation; Sjuksköterska; Patient; Information; Omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Akutsjukvård är en viktig del av hälso- och sjukvårdssystemet och är ofta den första kontakten med sjukvården. Det första bemötandet är betydande för hur den resterande kontakten med vården ska komma att upplevas av patienter men påverkar även patientens hälsoresultat. LÄS MER

 3. 23. Lärares uppfattningar om införandet av programmering i gymnasieskolans matematikämne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Lars Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Programming; mathematics teaching; digital mathematical tools; mathematical problem solving; mathematics teachers; calculators; teachers perceptions; Programmering; matematikundervisning; digitala matematiska verktyg; matematisk problemlösning; matematiklärare; miniräknare; lärarnas uppfattningar;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där datorer och annan digitalteknik blir allt mer central i vår vardag. Sveriges regering har därför ålagt Skolverket att stärka elevernas digitala kompetens. Som en del av detta införs programmering som ett digitalt verktyg i matematikundervisningen både i grundskolan och på gymnasiet. LÄS MER

 4. 24. Transpersoners upplevelse av inkludering inom idrotten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Memme Abines Klang; Kajsa Vedin; [2019]
  Nyckelord :Transperson; transgender; inklusion; inkludering; fysisk aktivitet; idrott.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att genom en litteraturstudie undersöka hur transpersoner upplever inkludering inom fysisk aktivitet och idrott.  Metod: Litteratursökning i databasen Discovery och manuella sökningar av valda källors referenslista resulterade i tio artiklar som publicerats inom de senaste elva åren. LÄS MER

 5. 25. Kampen om flygskatten : En textanalytisk studie om den offentliga debatten kring flygskatt i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Anna Westerberg; [2019]
  Nyckelord :Flygskatt; offentlig debatt; styrmedel; industriell fatalism; moralisk kausalitet; strukturell kausalitet;

  Sammanfattning : Den 1 april 2018 började en flygskatt att gälla för inrikes- och utrikesflyg i Sverige. Skatten som innebär en avgift på 60-400 kronor skapade en enorm debatt i offentlig media där ämnen som global uppvärmning, koldioxidutsläpp, individuellt ansvar, orättvisa och integritet utgjorde grund för ställningstagandena för eller mot skatten. LÄS MER