Sökning: "misuse of power"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden misuse of power.

 1. 1. THE MURDER BUSINESS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Stoianov Dumitru; [2021-07-30]
  Nyckelord :corruption; Moldova; Kaufland; misuse of power;

  Sammanfattning : The subject of my investigation, called “The Murder Business”1, if defined in one word, iscorruption. On one hand this corruption depicts the vulnerability of Moldovan legal system toprotect such fundamental rights (as defined by Moldovan Constitution) as private property andright to life2. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar kring förvaltarskap : En studie om tre kommuners arbete kring förvaltarskap

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Agnes Nilsson; Freja Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :förvaltarskap; kvalitetssäkring; rättssäkerhet; handlingsutrymme; huvudman;

  Sammanfattning : Introduction: This study adult guardianship for people with impaired decision- making capacity will be analysed. Three different counties in Skåne, Sweden will be studied with the perspective of their recruitment process and the supervision of the adult guardian. LÄS MER

 3. 3. ”Det är svårt att hålla tungan i styr” En diskursanalys av statens språkbruk i fallet samebyn Girjas mot svenska staten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Clara Macario; [2020]
  Nyckelord :Sápmi; Samer; Urfolk; Maktstrukturer; Girjas; Sverige; Rasism; Rättighetsanspråk; Intern kolonisering.; Social Sciences; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Studien är en diskursanalys av statens språkbruk i rättsfallet mellan samebyn Girjas och svenska staten i Högsta domstolen. Girjas stämde staten år 2009 i Gäl-livare tingsrätt och ärendet avslutades i Högsta domstolen i Stockholm år 2020. LÄS MER

 4. 4. Leder korruption till minskad handel? Skiljer sig effekten om exportlandet är ett höginkomstland eller ett icke-höginkomstland?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Lundmark; Filip Berndtsson; [2020]
  Nyckelord :Corruption; Gravity model; International Trade; High income countries; Low income countries; Business and Economics;

  Sammanfattning : Corruption has for long been seen as a major obstacle to economic and social development, but nowadays also for international trade. The cost of corruption affects an economy in many ways and is based on increased uncertainty, weak institutions and the misuse of public power for private gain. LÄS MER

 5. 5. Socialarbetares arbetsmiljö och hur den påverkar deras arbete med barn.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marianne Stjärnsäter; [2019]
  Nyckelord :social worker; work environment; stress; child meetings; misuse; client; socialarbetare; arbetsmiljö; stress; barnsamtal; maktmissbruk; klientkontakt;

  Sammanfattning : Tidigare forskning gör gällande att arbetsvillkoren för socialarbetarna har försämrats över tid, med avseende på arbetsbörda, stress och klientkontakt. Denna studie är en kvantitativ enkätstudie med 162 socialarbetare som arbetar eller har arbetat med barn där myndighetsutövning förekommer. LÄS MER