Sökning: "mitt framtida yrke"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden mitt framtida yrke.

 1. 1. Att synas eller icke synas– Det är frågan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Natalie Minnevik; [2020-05-12]
  Nyckelord :Skådespelarbranschen; Skådespelare; Röst; Blyghet; Mingla; Marika Lagercrantz; Aleksa Lundberg; Patsy Rodenburg; Krav; Amatör; Solsidan; Youtube; Instagram; Followers; Följare; Yrkesverksam; Nyutexaminerad; Examen; Självtvivel; Regissör; Teater; Film;

  Sammanfattning : I denna podcast kartlägger jag hur jag som nyutexaminerad skådespelare ska förhålla mig till skådespelarbranschen. Jag undersöker hur delar av branschen ser ut och vilka krav som ställs på dagens skådespelarkår. I min mening, har branschen förändrats avsevärt under de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. Vad gör mig motiverad? : En självstudie om motivation i övningsrummet i fenomenologins anda

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Elin Olsson; [2018]
  Nyckelord :Motivation; practice; factors; phenomenology; life-world perspective and logbook; Motivation; övning; faktorer; fenomenologi; livsvärldsperspektivet och loggbok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på vilka motivationsfaktorer som kan ha påverkan på min övning.Studien utgår från livsvärldsperspektivet och den valda observationsmetoden är loggboksskrivande. LÄS MER

 3. 3. Att ha ett hål i hjärtat och en pappa i fickan : En undersökning av barns sorg i barnlittertur

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Sofia Rönnqvist Kulla; [2018]
  Nyckelord :grief; death; children s literature; learning; communication; sorg; döden; barnlitteratur; lärande; kommunikation;

  Sammanfattning : As a teacher, I will come in contact with different students with different prior knowledge and experience. The purpose of this study was therefore to investigate how the grief after losing a parent is made out in four children's books, and to compare how or when these depictions correspond to the research on child grief management and processing. LÄS MER

 4. 4. Mitt, Ditt, Vårt Sverige : Klassificeringar i betongförorten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Katja Ketolainen; Khawla Abdulkader; [2016]
  Nyckelord :Mångkulturalism; etnicitet; identitet; klassificering;

  Sammanfattning : Vårt syfte var att ta reda på hur och om pedagoger uppmärksammar alla andra kulturers högtider, i egen rätt, men också som symbol för identitet. Under våra VFU perioder har vi uppfattat det som ett problem att andra etniciteters högtider inte uppmärksammats under verksamheten, vilket ledde oss till att belysa hur pedagoger på mångkulturella förskolor tänker kring detta. LÄS MER

 5. 5. "För att det står i läroplanen" - En undersökning om hur elever tolkar kursplanen i bild

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Annelie Axelsson; [2014]
  Nyckelord :Bildämnet; Läroplan; Elevtolkning; bildskapande; Kommunikation; Förståelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur elever i årskurs nio uppfattar och tolkar syftet med att ha bild i skolan i relation till kursplanen i bild. Avsikten var att få en bild av huruvida elevernas syn på ämnet förändrades om de fick möjlighet att tolka kursplanen, vilket jag ansåg som användbart i mitt framtida yrke som bildlärare då bild ofta är ett ämne som ses ner på och jag vill hitta ett bra angreppssätt för att nå eleverna. LÄS MER