Sökning: "mitt språk och jag"

Visar resultat 1 - 5 av 277 uppsatser innehållade orden mitt språk och jag.

 1. 1. Processkrivande och motivation : En studie av elevers syn på om processkrivande motiverar till lärande i svenska på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Ulrika Lönnetun Stigsdotter; [2021]
  Nyckelord :drivkraft; elever; inre motivation; motivation; processkrivande; självbestämmandeteorin; yttre motivation; återkoppling;

  Sammanfattning : Då jag i mitt arbete som lärare i svenska undervisar eleverna med processkrivande som grundsyn och upplever att det underlättar skrivandet för eleverna, fann jag det intressant att undersöka om min uppfattning stämde. Jag har noterat att eleverna, även de med skrivsvårigheter, tar sig igenom den utmaning som skrivande kan innebära i skolan. LÄS MER

 2. 2. Språksvårigheter hos elever med utländsk bakgrund och dessas påverkan på deras matematikinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Falah Hassan Mohammed; [2021]
  Nyckelord :Elever med utländsk bakgrund; lärande; matematik; språksvårigheter; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Språk är ett viktigt medel för tillförseln och upptagandet av fakta. Språkets roll inom elevernas lärande under deras skolgång, är därför en viktig aspekt som bör diskuteras och forskas på för att besvara vad brister i detta medel kan orsaka för konsekvenser för elevernas lärande. LÄS MER

 3. 3. Abode - Memories of houses

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Carina Fogde; [2020-07-09]
  Nyckelord :House; Louise Bourgeoise; Chaharu Shiota; Chaharu Shiota; Efva Lilja; Margaretha Rossholm Lagerlöf;

  Sammanfattning : My exam work is based upon the process of forming Metal, from a concept to finished form, my purpose was to find new ways in my working method and highlight the process, in the theme of Abode- memories from houses. I have focused on the texture of my house and the body of the house. LÄS MER

 4. 4. Skådespelaren: Språk och emotioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Silan Maria Budak Rasch; [2020-05-07]
  Nyckelord :språk; emotioner; känslor; modersmål; flerspråkig; identitet; skådespelare; inlevelse; uttrycksförmåga; gestaltning; mångkultur; scenkonst; språkforskning; emotionsforskning; Jean-Marc Dewaele; Morten Vang Simonsen; Minni Katina Mertens; Waseem Qashlan;

  Sammanfattning : I mitt arbete har jag valt att undersöka hur skådespelare ser på kopplingen mellan språk ochemotioner samt jämfört några strategier som används för att öka sin uttrycksförmåga på ettovant eller främmande språk. Jag har intervjuat ett antal skådespelare som spelar på ett annatspråk än deras modersmål och professor of Applied Linguistics and Multilingualism atBirkbeck University Jean-Marc Dewaele. LÄS MER

 5. 5. STUDIEHANDLEDNINGENS ROLL I UNDERVISNINGEN Ett stöd på modersmålet för nyanlända elever i högstadiet åk 7-9

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Thao Truong; [2020-01-07]
  Nyckelord :studiehandledning på modersmål; studiehandledare; nyanlända elever; flerspråkighet;

  Sammanfattning : SyfteStudien handlar om på vilket sätt studiehandledningen utgör ett stöd i nyanländahögstadieelevers språk- och kunskapsutveckling. Jag har följande frågeställningar:+ På vilket sätt utgör studiehandledningen ett stöd i nyanlända högstadieeleversspråk- och kunskapsutveckling?+ Vad har studiehandledningen för betydelse ur studiehandledarens perspektivoch ur ämneslärarens perspektiv. LÄS MER