Sökning: "mittuniversitetet lek"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden mittuniversitetet lek.

 1. 1. Vad ska pedagogen göra i leken? : Förskolebarns perspektiv på pedagogen i leken i en åländsk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :André Maximilian Mikael Karring; [2019]
  Nyckelord :barns perspektiv; förskola; lek; pedagogens uppgift;

  Sammanfattning : Leken är det viktigaste elementet i förskolan. Merparten av de studier där man har undersöktpedagogernas deltagande, funktion eller roll i leken har gjorts från ett vuxenperspektiv och få studierhar gjorts ur barnens synvinkel. Det saknas svar på en mera konkret och öppen frågeställning, såsomvad pedagogen ska göra när barn leker. LÄS MER

 2. 2. Ny utmaning : The lost temple of ELDO-RAT-O

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Jon Wängdahl; [2019]
  Nyckelord :Boda borg; hinderbana; tempel; aztek; fysisk utmaning; modell; träning; Prison island; Escapehouse; utmaning; äventyr; lek; aktivitet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete gjordes i samarbete med Boda Borg Torpshammar där jag fick i uppdrag att ta fram ett förslag till ett nytt quest. Questet skulle ersätta ett tidigare och behövde därför ha ungefär samma svårighetsgrad och samma fysiska nivå. LÄS MER

 3. 3. ”This is röd, not pink...” : En kvalitativ studie med narrativ ansats om flerspråkigaförskolebarns kommunikation vid leksituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Mia Söderlind; Josefin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskola; kommunikation; lek; lekmaterial.;

  Sammanfattning : I vår kvalitativa studie har vi undersökt hur flerspråkiga barn, utan gemensamt verbalt språk,kommunicerar vid leksituationer samt vilka lekmaterial som används i barnens kommunikation ileken. Studien bygger på den sociokulturella teorin om barns utveckling. LÄS MER

 4. 4. ”Här får man vara precis vad man vill!” : - En studie om den fysiska lärmiljöns betydelse för barns lek ochsamspel i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Matilda Björkholm; Ida Hulinder; [2019]
  Nyckelord :förskola; lärmiljöer; transformering; starkt kodad miljö; svagt kodad miljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att studera samt problematisera hur förskolans olika fysiska lärmiljöerpåverkar barns lek och samspel. Hur lek och samspel kommer till uttryck i relation till de olikarummen. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares handlingar under den fria leken : Ett komplext uppdrag ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Fredrik Stenberg; Malin Schelin; [2019]
  Nyckelord :fri lek; förhållningssätt; förskollärare; närvarande; relationer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var genom observationer med efterföljande intervjuer bidra med förståelse för, samt bilden kring förskollärares förhållningssätt under den fria leken. Studien är kvalitativ och genomfördes genom studerandet av sju legitimerade förskollärare på sex olika kommunala förskolor i mellersta Sverige. LÄS MER