Sökning: "mittuniversitetet sjuksköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade orden mittuniversitetet sjuksköterskor.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av skiftarbete : Och dess påverkan på hälsa och livskvalitet

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Anna Holmström; [2022]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; familj; hälsa; livskvalitet; sömn; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad ohälsa är ett växande folkhälsoproblem och skiftarbete har unika karaktäristika som påverkar hälsan negativt. Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av hälsa och livskvalitet vid skiftarbete. Metod: En intervjustudie med åtta sjuksköterskor genomfördes. LÄS MER

 2. 2. ”Svinkass fast också ganska bra“ : Mötet med suicidnära patienter prehospitalt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Andrea Lindroos; [2022]
  Nyckelord :ambulance; mixed method; outpatient care; psychiatric nursing; suicide; suicidal patient; suicide risk assessement; ambulanssjukvård; mixad metod; prehospitalt; psykiatrisk omvårdnad; suicid; suicidnära patient; suicidriskbedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa präglas ofta av samsjuklighet och/eller komplexa behov som försvårar bedömningar. Suicid är ett globalt folkhälsoproblem och hälso- och sjukvården skall arbeta med suicidprevention för att undvika vårdskador av såväl given som utebliven vård och omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. Att leva med bröstcancer : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Isatou Darboe; Elen Isayas Abraham; [2021]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnor; litteraturöversikt; sexualitet; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en livshotande sjukdom och den vanligaste cancertypen hos kvinnor samt den främsta dödsorsaken bland kvinnor i hela världen. Att drabbas av bröstcancer kan skapa stort lidande både psykisk och fysisk. LÄS MER

 4. 4. Att vårda patienter med HIV/AIDS : - Sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Rand Ahmed Salah; Seyma Özer; [2021]
  Nyckelord :Erfarenhet; HIV AIDS; Kunskap; Litteraturöversikt; Rädsla; Sjuksköterskor.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården : - En litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Kristoffer Jonsson; Suzanne Zehlander; [2021]
  Nyckelord :Fundamentals of Care; Litteraturöversikt; Psykisk och somatisk samsjuklighet; Psykisk ohälsa; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER