Sökning: "mittuniversitetet"

Visar resultat 1 - 5 av 7302 uppsatser innehållade ordet mittuniversitetet.

 1. 1. COVID-19, upplevd oro ochmyndighetsförtroende: : En kvantitativ studie bland unga vuxna 18-25 år.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Shin Edman; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; GOVERNMENT TRUST; RISK COMMUNICATION; WORRY; YOUNG ADULTS;

  Sammanfattning : Bakgrund: Unga vuxna är en målgrupp som inte främst tillhör en riskgrupp för allvarliga konsekvenser av COVID-19 gällande sjuklighet och dödlighet. Den globala pandemin kan ha fler konsekvenser på hälsan, där unga vuxna kan ses som en sårbar grupp. LÄS MER

 2. 2. Next Best Action : A clustering framework for Customer Relationship Management

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :William Takolander; [2022]
  Nyckelord :CRM; Clustering; Data analysis; Customer engagement;

  Sammanfattning : For companies that supply a service to their customers, there will always be a difference in engagement from customer to customer. Some customers might have created an account, they might also have a paid subscription, or they neither have an account nor are a subscriber. Meaning that they only interact with the free content provided. LÄS MER

 3. 3. Betalningstransaktioner med blockkedjeteknik i en pantmaskin

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Max Eriksson; Oliver Borgström; [2022]
  Nyckelord :Blockchain; Cryptocurrency; NodeJS; Ganache; MetaMask; Marvelapps; Blockkedja; Kryptovaluta; NodeJS; Ganache; MetaMask; Marvelapps;

  Sammanfattning : Digitalisering och automatisering av mjukvara utvecklas i stor utsträckning varje dag. Syftet med denna studie är att implementera blockchain-teknologi i ett transaktionsbaserat system och ta reda på om och hur väl det kan ersätta dagens fungerande system. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av en API-Hubb : Django REST Framework och React

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Lukas Harnesk; [2022]
  Nyckelord :Django; Django Rest Framework; API; Python; React; Post-greSQL; databas; JavaScript; JSON;

  Sammanfattning : Idag hämtar anställda på Bredband2 data från olika databaser på ett interntsystem som kallas en API-Hubb.  Denna API-Hubb samlar all informationsom kunder, telefonnummer, tjänster och kunders personliga data genomAPI (Application Programming Interface) förfrågningar. LÄS MER

 5. 5. Har stillasittandet ökat vid hemarbete? : En undersökning av den fysiska aktiviteten under pandemin för kontorsanställda som tvingats arbeta hemma helt eller delvis

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elisabeth Åkerbjär; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER