Sökning: "mixade metoder"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden mixade metoder.

 1. 1. APRENDIZAJE COOPERATIVO EN CLASES DE ESPAÑOL - Experiencias de alumnos de educación primaria en Suecia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Maria Söderborg; [2022-01-27]
  Nyckelord :Spanska; Kooperativt lärande; erfarenheter av lärande; deltagande och gemenskap; moderna språk; grundskola; mixade metoder; kvalitativ analys;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to shed light on the experiences that students in the ninth grade of primary school describe having with cooperative learning. The perception of students about learning, participation and inclusion in the given classes has been investigated. LÄS MER

 2. 2. Supercharge Your Journey : Mikrointeraktioner till er tjänst

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Anette Nordenson; Sofia Nordqvist; [2022]
  Nyckelord :Microinteractions; Design Thinking; Activity-centered design; BEV; Supercharging; Mikrointeraktioner; Design Thinking; Activity-centered design; Elbil; Snabbladdning;

  Sammanfattning : För att klara Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är transportsektorn en viktig faktor då den svarar för nära en fjärdedel av Europas växthusgasutsläpp. Användningen av energi från förnybara energikällor inom transport har ökat de senaste åren, med Sverige som bäst inom EU. LÄS MER

 3. 3. Ordination: 150 milligram bildstöd : En studie om lärares erfarenheter och syn på handledning av specialpedagog

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Lisa Weeks; Simon Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :Handledning; handleda; rådgivning; specialpedagog;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Lindqvist,Simon, Weeks,Lisa (2022). Ordination: 150milligram bildstöd. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Reglering och miljötillsyn för utsläpp av industriella plastpellets i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Olivia Ottosson; Frida Olsson; [2022]
  Nyckelord :plastics; emission; legislation; sustainable development; microplastics; mixed methods; authority; plast; förorening; lagstiftning; hållbar utveckling; mikroplast; mixade metoder; myndighet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur miljötillsynsarbetet fungerar i de regioner som har direkt tillverkning av plastpellets, samt de som använder plastpellets som insatsvara vid produktion i Sverige. Studien undersöker också hur krav och miljötillsyn kan förhindra eventuella utsläpp av plastpellets och om uppfattningarna gällande dagens miljötillsynsarbete i Sverige skiljer sig åt mellan verksamheter och tillsynsmyndigheter. LÄS MER

 5. 5. ”När man pratar om en text eller läser någonting så blir man förvånad över att det finns ord de inte känner igen.” : - En studie om lärares tankar om barns kommunikativa förmågor vid skolstart.

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Maria Skoglund; [2022]
  Nyckelord :språk; språkutveckling; språkliga förmågor; språklig stimulans; kommunikation; turtagning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka dels om lärare/pedagoger i de yngre skolåren upplever att elever som börjar skolan har en sämre språk- och kommunikationsförmåga nu är förut och dels vad i barnens språk och kommunikation som upplevs vara förändrat. Ytterligare en frågeställning är om respondenterna i så fall kan se möjliga orsaker till elevers förändrade språk och kommunikation. LÄS MER