Sökning: "mixed method embedded design"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden mixed method embedded design.

 1. 1. La Trobe Communication Questionnaire (LCQ): En utvärdering av själv- och närståendeskattning gjord av personer med och utan förvärvad hjärnskada

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Tove Ekelund; Anna Ekholm; [2021-08-10]
  Nyckelord :samstämmighet; sammanfogad studiedesign; kognitiv-kommunikativa svårigheter; Joharis fönster; agreement; mixed method embedded design; cognitive-communicative disorders; the Johari window;

  Sammanfattning : In this study, La Trobe Communication Questionnaire (LCQ) was used to examine agreement between self- and close other rated communication by individuals with acquired brain injury (ABI). The results were compared with a control group. Qualitative interviews were conducted to examine the experiences when using LCQ. LÄS MER

 2. 2. Best Before : A selective service life analysis of denim fabrics with a focus on washing and drying degradation to optimize their recycling efficiency

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Marie Schlich; Joanna Neuss; [2019]
  Nyckelord :Denim; Recycling; Service Life Analysis; Material Utilisation; Use Optimisation; Circular Economy; Closed Loop Recycling; Fabric Degradation; Circularity; Recycling Efficiency;

  Sammanfattning : Resource scarcity and increasing environmental pressure have raised the stakes for rethinking material efficiency and textile recycling potential. As current practices fail to feed a closed loop recycling system, this research aims to contribute to the improvement of prevailing practices regarding denim as one of the most popular apparel materials worldwide while focusing on the issue of increasing amounts of discarded post-consumer textiles. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingsprojekt teamrond : En möjlig väg till ökad delaktighet

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sarah Jensen; Ylva Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Mixed Method; Patientdelaktighet; Patientupplevelser; Personcentrerad vård; Psykiatrisk slutenvård; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Att lida av försämring i psykisk ohälsa med tillhörande medicinering, kan medföra att det egna engagemanget i den psykiatriska vården påverkas. Under senare år har politiska initiativ gjorts för att stärka patienters delaktighet under pågående vård. LÄS MER

 4. 4. What does money smell like? : A mixed method study regarding scents affect on consumer purchase of high-involvement products

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Oskar Hansson; Elin Åkesson; [2014]
  Nyckelord :Scent; Mixed method; High-involvement; Consumer Behavior;

  Sammanfattning : Title: What does money smell like? – A mixed method study ofscents affect on consumer purchase of high-involvementproducts Keywords: Scent, congruency, consumer purchase behavior, consumerbehavior, high-involvement products, sensory marketing,marketing, causality, focus group, observation, mixedmethod, experiment, embedded design Background: To offer an experience means to activate the consumers’senses, and sensory cues in store atmospherics tend to catchcostumers’ interest and affect their retail experience(Sprangenberg 2006). These cues can be affected and calledsensory marketing, which by involving and stimulating all orparts of the senses, creates a more rich experience for the consumer (Hultén 2012). LÄS MER

 5. 5. Volunteering – What is in it for you? A Case Study of Youth Empowerment in Kampala

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Författare :Lisa Ewertson; [2014]
  Nyckelord :youth empowerment; volunteering; youth organisations; Uganda; youth unemployment; civic engagement; Social Sciences;

  Sammanfattning : The high youth unemployment in Uganda has resulted in youth volunteering to gain competitive advantages in the labour market. Volunteering has an important place in social development, and it is beneficial for the individual. LÄS MER