Sökning: "mixed use"

Visar resultat 1 - 5 av 1002 uppsatser innehållade orden mixed use.

 1. 1. Hur upplever och hanterar tjänstepersoner hemarbete i "The New Normal"?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Vilma Seth; Josefin Flomén; Ruaa Ahmed Abbas; [2021]
  Nyckelord :Hemarbete; Arbeta hemifrån; Distansarbete; Covid-19; Corona; Gränsteori; Gränshanteringsstrategi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Att arbeta hemifrån är på grund av ny teknik ett växande fenomen som blev högaktuellt i och med de statliga rekommendationerna om hemarbete i samband med Covid-19-utbrottet år 2020. Studien syftar till att undersöka hur individer påverkas av att arbeta hemifrån, utifrån gränsteorin om gränshanteringsstrategier och upplevd gränskontroll, samt hur hemarbetet upplevs och vilka strategier som används för att hantera den nya arbetssituationen. LÄS MER

 2. 2. INFORMATION EXCHANGE IN COMMUNITY QUESTION AND ANSWER SITES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Panagiotis Rafailidis; [2020-11-17]
  Nyckelord :Stack Overflow; Communities of Practice; question; comments; ; information exchange; CQA;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is firstly to explore how the users of Stack Overflow, anonline community-based Question and Answer platform, inquire for informationthrough the formulation of a question, according to the community guidelines.Secondly, to observe the information exchange procedure between the question andthe comment section. LÄS MER

 3. 3. FACTORS INFLUENCING STUDENTS’ PERCEPTION OF USEFULNESS OF CANVAS AS A LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Thu Dang; [2020-11-17]
  Nyckelord :Learning management system; adult learners; user behaviors; acceptance of use of technology;

  Sammanfattning : Purpose:The primary aim of the study is to find out students’ perception of usefulness of Canvas as a learning management system and factors that might influence their perceived usefulness of Canvas.Theory:There are several theories utilized to explain the phenomenon emerging in the study and to understand more about the subject matter. LÄS MER

 4. 4. Coronavirus and the use of Twitter amongst journalists: A mixed-method analysis

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Declan McCann; [2020-10-12]
  Nyckelord :Coronavirus; Twitter;

  Sammanfattning : The coronavirus pandemic has had an enormous impact on humanity and news media has become dominated by coverage of the virus. This thesis examines the ways in which journalists have used Twitter during this time. Focus was placed on the journalistic roles that the journalists performed on Twitter. LÄS MER

 5. 5. Gröna fingrar och fötterna på jorden - en studie om att öka tryggheten på Kyrktorget i Partille, utifrån teorier om walkability och grön infrastruktur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Viktor Salfjord; Matea Veric; Hugo Welther; [2020-08-29]
  Nyckelord :Trygghet; offentliga rum; grön infrastruktur; walkability; Kyrktorget;

  Sammanfattning : This study aims to analyze the relationships between degree of green infrastructure,walkability and perceived social safety in a given geographical location. Previous researchhas shown how the presence of green urban elements - in addition to functioning as stressreducers - can create well-being and socialization incentives in public places. LÄS MER