Sökning: "mjölkko"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet mjölkko.

 1. 1. Faktorer som påverkar livslängden hos svenska mjölkkor : effekter på metanutsläppen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Mikaela Walltin; [2023]
  Nyckelord :fertilitet; nkalvningsålder; kvigor; metan; mjölkkor; rekryteringsprocent;

  Sammanfattning : Livslängden hos svenska mjölkkor är idag relativt kort då faktorer som en hög rekryteringsprocent, låg fertilitet, sjukdomar och skador, låg mjölkavkastning, hög inkalvningsålder och en önskan om bättre genetiskt material i nästa generations kvigor spelar in. Alla dessa faktorer påverkar i sin tur metanutsläppen då en mjölkko som lever länge och bidrar till besättningen med sin mjölkavkastning har lägre metanutsläpp än en ko som lever kortare tid. LÄS MER

 2. 2. Fodertillsatsen Bovaer® som metaninhibitor till mjölkkor. Med den aktiva substansen 3-nitrooxypropanol

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Vanessa Brodin; [2023]
  Nyckelord :mjölkko; metan; minska; reducera; 3-NOP; 3-nitrooxypropanol; mjölkkvalitet; mjölkavkastning;

  Sammanfattning : Att minska metanutsläppen från världens mjölkkor ger möjligheten att minska jordbrukets klimatpåverkan. Kornas metanutsläpp från fodersmältningen ger en kraftigare värmande effekt på atmosfären än vad koldioxid gör då metan är ca 32 gånger så kraftfull. Eftersom metan är en kortlivad gas kan minskning av den visa snabba resultat. LÄS MER

 3. 3. Betesgång hos mjölkkor : fysiologi, beteende och välfärd

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Emelie Ahlberg; [2021]
  Nyckelord :bete; beteende; djurvälfärd; fysiologi; mjölkko;

  Sammanfattning : Sveriges mjölkkor ska enligt djurskyddsförordningen hållas på bete under sommaren. Lagkravet infördes 1988 då majoriteten av mjölkkorna hölls i uppbundet system. Sedan dess har utvecklingen gått till färre men större besättningar och under den senaste tiden har beteskravet varit ett omdiskuterat ämne. LÄS MER

 4. 4. Mjölkkor i köttdisken? : En flermetodsstudie om konsumentens och producentens tankar kring nötkött samt hur alternativ produktion går till och smakar.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Rosanna Åhlgren; [2021]
  Nyckelord :Nötkött; Mjölkko; Konsument;

  Sammanfattning : Bakgrund Det har kommit nya rekommendationer om minskad köttkonsumtion, för hälsan och en hållbar produktion. Kött har funnits i kosten länge och innehåller hög-kvalitéts protein. Samtidigt har medvetenheten kring hållbar köttkonsumtion ökat bland konsumenter. LÄS MER

 5. 5. Estimation of roughage intake for dairy cows based on eating time and individual intake rate

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sara Pihl; [2020]
  Nyckelord :roughage; dairy cows; intake rate; silage; silage intake estimation;

  Sammanfattning : Prediktering av foderintag för mjölkkor är en viktig aspekt att ta hänsyn till både ur djurvälfärdssynpunkt men även ekonomiskt då foder är en av de största utgifterna inom svensk mjölkproduktion. Precis prediktering av foderintag är viktigt för att und-vika att över- eller underutfodra sina djur vilket i sin tur kan leda till sjukdomar hos djuren och/eller högre omkostnader. LÄS MER