Sökning: "mjölkko"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet mjölkko.

 1. 1. Estimation of roughage intake for dairy cows based on eating time and individual intake rate

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sara Pihl; [2020]
  Nyckelord :roughage; dairy cows; intake rate; silage; silage intake estimation;

  Sammanfattning : Prediktering av foderintag för mjölkkor är en viktig aspekt att ta hänsyn till både ur djurvälfärdssynpunkt men även ekonomiskt då foder är en av de största utgifterna inom svensk mjölkproduktion. Precis prediktering av foderintag är viktigt för att und-vika att över- eller underutfodra sina djur vilket i sin tur kan leda till sjukdomar hos djuren och/eller högre omkostnader. LÄS MER

 2. 2. Hur kan mjölkkors välfärd påverkas av olika inhysningssystem?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Linnea Emmoth; [2020]
  Nyckelord :bete; beteende; fysiologi; hälsa; lösdrift; mjölkko; uppbundet; inhysningssystem; välfärd;

  Sammanfattning : Djurvälfärd är ett aktuellt ämne som bland annat påverkas av djurets inhysningssystem. Syftet med detta kandidatarbete var att studera hur olika inhysningssystem påverkar mjölkkornas välfärd. Mjölkkor hålls i olika typer av inhysningssystem, inomhus i lösdrift, uppbundet inomhus, eller utomhus. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar proteinnedbrytning och kväveeffektivitet hos mjölkkor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Kajsa Ståhlberg; [2020]
  Nyckelord :protein; kväve; nedbrytning; utnyttjande; mikroorganismer; våmmen; urea; mjölkko;

  Sammanfattning : Svenska mjölkkor utfodras idag med en stor andel protein för att upprätthålla en hög mjölkproduktion. Protein är ett viktigt näringsämne som bland annat stimulerar syntes av mjölk. För att säkerställa en hög mjölkavkastning finns det en risk att mjölkkon överutfodras med protein som inte kan utnyttjas. LÄS MER

 4. 4. Separation mellan mjölkko och kalv : begränsad digivning som alternativ

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Zara Webjörn; [2020]
  Nyckelord :begränsad digivning; artificiell digivning; mjölkproduktion; Bos taurus; ko; kalv;

  Sammanfattning : Livsmedel av komjölk är mycket vanliga i Sverige. För att producera mjölken till produkterna behöver man mjölkkor som blir dräktiga och föder kalvar. LÄS MER

 5. 5. Risker och fördelar för juverhälsan vid kombinerad digivning och mjölkning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hugo Muhrbeck; [2019]
  Nyckelord :mjölkko; djurhälsa; djurvälfärd; mjölk; mjölkkvalitet;

  Sammanfattning : Intresset för en mer naturlig djurhållning ökar både hos konsumenter och mjölkbönder i Sverige och Europa. För att öka djurens möjlighet till ett mer naturligt liv kan man låta kalven gå med mamman under hela eller delar av mjölkutfodringstiden. LÄS MER