Sökning: "mjölkko"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet mjölkko.

 1. 1. Betesgång hos mjölkkor : fysiologi, beteende och välfärd

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Emelie Ahlberg; [2021]
  Nyckelord :bete; beteende; djurvälfärd; fysiologi; mjölkko;

  Sammanfattning : Sveriges mjölkkor ska enligt djurskyddsförordningen hållas på bete under sommaren. Lagkravet infördes 1988 då majoriteten av mjölkkorna hölls i uppbundet system. Sedan dess har utvecklingen gått till färre men större besättningar och under den senaste tiden har beteskravet varit ett omdiskuterat ämne. LÄS MER

 2. 2. Mjölkkor i köttdisken? : En flermetodsstudie om konsumentens och producentens tankar kring nötkött samt hur alternativ produktion går till och smakar.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Rosanna Åhlgren; [2021]
  Nyckelord :Nötkött; Mjölkko; Konsument;

  Sammanfattning : Bakgrund Det har kommit nya rekommendationer om minskad köttkonsumtion, för hälsan och en hållbar produktion. Kött har funnits i kosten länge och innehåller hög-kvalitéts protein. Samtidigt har medvetenheten kring hållbar köttkonsumtion ökat bland konsumenter. LÄS MER

 3. 3. Estimation of roughage intake for dairy cows based on eating time and individual intake rate

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sara Pihl; [2020]
  Nyckelord :roughage; dairy cows; intake rate; silage; silage intake estimation;

  Sammanfattning : Prediktering av foderintag för mjölkkor är en viktig aspekt att ta hänsyn till både ur djurvälfärdssynpunkt men även ekonomiskt då foder är en av de största utgifterna inom svensk mjölkproduktion. Precis prediktering av foderintag är viktigt för att und-vika att över- eller underutfodra sina djur vilket i sin tur kan leda till sjukdomar hos djuren och/eller högre omkostnader. LÄS MER

 4. 4. Hur kan mjölkkors välfärd påverkas av olika inhysningssystem?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Linnea Emmoth; [2020]
  Nyckelord :bete; beteende; fysiologi; hälsa; lösdrift; mjölkko; uppbundet; inhysningssystem; välfärd;

  Sammanfattning : Djurvälfärd är ett aktuellt ämne som bland annat påverkas av djurets inhysningssystem. Syftet med detta kandidatarbete var att studera hur olika inhysningssystem påverkar mjölkkornas välfärd. Mjölkkor hålls i olika typer av inhysningssystem, inomhus i lösdrift, uppbundet inomhus, eller utomhus. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar proteinnedbrytning och kväveeffektivitet hos mjölkkor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Kajsa Ståhlberg; [2020]
  Nyckelord :protein; kväve; nedbrytning; utnyttjande; mikroorganismer; våmmen; urea; mjölkko;

  Sammanfattning : Svenska mjölkkor utfodras idag med en stor andel protein för att upprätthålla en hög mjölkproduktion. Protein är ett viktigt näringsämne som bland annat stimulerar syntes av mjölk. För att säkerställa en hög mjölkavkastning finns det en risk att mjölkkon överutfodras med protein som inte kan utnyttjas. LÄS MER