Sökning: "mjölkkonsumtion"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet mjölkkonsumtion.

 1. 1. Människors mjölkval - En lokal studie kring bakomliggande orsaker till valet av komjölk eller växtdryck

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sofia Magnusson; [2019]
  Nyckelord :konsumtion; hållbar konsumtion; mjölkkonsumtion; mjölk; komjölk; växtbaserad dryck; växtdryck; växtmjölk; beteende; mänskligt val; mänskliga val; växthusgasutsläpp; consumption; sustainable consumption; milk consumption; milk; cows milk; plant-based; plant-based milk; behaviour; behavior; human choice; GHG emissions; environment; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Sweden has for the last half-century had a very high consumption of dairy products compared to other European countries. This high demand in cow’s milk puts a lot of pressure on the dairy industry which requires a high amount of feed, water and energy to produce dairy products. LÄS MER

 2. 2. Produktion och konsumtion av mjölk och ost samt hur kan klimatmålen till 2030 uppnås : en jämförelse mellan Sverige, USA och Indien

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Anna Fernlöf; [2018]
  Nyckelord :mjölkkonsumtion; mjölkproduktion; ostkonsumtion; ostproduktion; klimatmål;

  Sammanfattning : Syftet är att ta reda på hur konsumtion och produktion av mjölk och ost ser ut i Sverige, USA och Indien och hur de tre länderna arbetar med klimatmålen till 2030. I Sverige har mjölkproduktion, mjölkkonsumtion och ostproduktion minskat mellan 1995 och 2015, däremot har ostkonsumtionen ökat. LÄS MER

 3. 3. Nudging för hållbara val - Kan nudging minska den klimatbelastande mjölkkonsumtionen?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Sandra Karlström; Natalie Lindblad; [2017-07-03]
  Nyckelord :Nudging; mjölkkonsumtion; mål 12 agenda 2030; havredryck; bunden rationalitet;

  Sammanfattning : Uppsatsen bygger på en empirisk studie i linje med regeringens ambitioner kring en ökad stimulans av hållbar konsumtion. Syftet med studien är att undersöka om man med hjälp av nudging kan minska den miljöbelastande mjölkkonsumtionen genom att knuffa mot det bättre alternativet havredryck. LÄS MER

 4. 4. Milk consumption and growth of children in the Kilimanjaro region in rural Tanzania. : An ethnographic research done through quantitative and qualitative methodes.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Ida Grimstedt Ånestrand; [2013]
  Nyckelord :milk; children; anthropometric measurement; developing country; growth; mjölk; barn; antropometriska mätningar; utvecklingsland; tillväxt;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate milk consumption among children in a village in a developing country where access to milk during childhood may be limited. Another aim was to see if measurable information could demonstrate growth among children who drank milk. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av mjölksvinn i en skolrestaurang

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Emma Tingberg; Evelina Öhman; [2012-10-23]
  Nyckelord :skolrestaurang; svinn; pedagogisk måltid; ; fokusgrupper;

  Sammanfattning : I vår uppsats har vi kartlagt hur mycket mjölk som hälls ut under fem sammanhängande lunchtillfällen i en skolrestaurang. Genom samtal med eleverna har vi kartlagt även vissa orsaker till att mjölksvinn förekommer, detta ur elevernas perspektiv. LÄS MER