Sökning: "mjölkkvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet mjölkkvalitet.

 1. 1. Risker och fördelar för juverhälsan vid kombinerad digivning och mjölkning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hugo Muhrbeck; [2019]
  Nyckelord :mjölkko; djurhälsa; djurvälfärd; mjölk; mjölkkvalitet;

  Sammanfattning : Intresset för en mer naturlig djurhållning ökar både hos konsumenter och mjölkbönder i Sverige och Europa. För att öka djurens möjlighet till ett mer naturligt liv kan man låta kalven gå med mamman under hela eller delar av mjölkutfodringstiden. LÄS MER

 2. 2. CAE och juverhälsa : en översiktsbild över hur CAE påverkar juverhälsa och mjölkproduktion hos mjölkgetter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Matilda Kreutz; [2019]
  Nyckelord :CAE; mastit; celltal; mjölkproduktion; mjölksammansättning; get;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med kommersiell gethållning i Sverige är mjölk som används för ostproduktion. För att ha en bra produktion är det viktigt med friska djur, god juverhälsa och bra mjölkkvalitet. LÄS MER

 3. 3. Modelling animal health as a production factor in dairy production : a case of Swedish dairy agriculture

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Cassandra Bjelkelöv Telldahl; [2019]
  Nyckelord :animal health; Cobb-Douglas; dairy production; investing; managerial economics; mastitis; production function; regression aAnalysis; SCC;

  Sammanfattning : Farm animal diseases affect livestock production in several different ways. From an economic perspective, diseases are an undesirable contribution to the production process. Diseases thereby lower the producer's profit margins by reducing animal health and causing unnecessary suffering to the animals. LÄS MER

 4. 4. Validation of the role of a SNP in the VPS35 gene and its effect on non-co-agulating milk in Swedish Red Cattle

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Gro Hylén; [2018]
  Nyckelord :VPS35; genotype; SNP; SR; cow; NC-milk; MCP; genomic selection;

  Sammanfattning : From earlier studies, it is clear that nearly 20 % of the Swedish red (SR) dairy herd possess milk that doesn’t coagulate within 40 minutes after rennet addition. This is a problem when processing milk into cheese because lower cheese yield is the result of non-coagulating (NC) milk. An estimate of 17. LÄS MER

 5. 5. Udder health in dairy cows in Tajikistan – prevalence of mastitis and bacteriological findings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elisabeth Genfors; [2018]
  Nyckelord :milk; bovine mastitis; Tajikistan; small household farm; commercial dairy farm; bacteriological cultivation;

  Sammanfattning : Agriculture, including dairy production, is one of the most important industries in Tajikistan, occupying more than 50% of the country’s population. Consequently, milk is an important source of income, but it also contains essential nutritional components. LÄS MER