Sökning: "mjölkningshygien"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet mjölkningshygien.

 1. 1. Mastit hos mjölkkor – orsaksfaktorer och förebyggande åtgärder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emma Laufors; [2019]
  Nyckelord :mastitförebyggande; juverhälsa; celltal; mjölkavkastning; mjölkningshygien;

  Sammanfattning : Mastit eller juverinflammation som det också kallas är den vanligaste sjukdomen hos mjölkkor i Sverige. Den medför stora ekonomiska förluster för djurägaren och orsakas i majoriteten av fallen av bakterier. LÄS MER

 2. 2. Mastit orsakad av Staphylococcus aureus hos mjölkkor : problematik och vikten av profylaktiskt arbete

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Erik Backman; [2018]
  Nyckelord :Staphylococcus aureus; mastit; nötkreatur;

  Sammanfattning : Mastit är den vanligaste och mest kostsamma sjukdomen hos mjölkkor. I Sverige är det vanligaste agenset till mastit Staphylococcus aureus (S. aureus), som orsakar 21 % av de kliniska och 19 % av de subkliniska mastiterna. LÄS MER

 3. 3. Mjölkningsrutiner i svenska mjölkkobesättningar med mjölkgrop

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johan Hallberg; [2017]
  Nyckelord :mjölkningsrutin; mjölkningshygien; mjölkning; spendopp; mastit;

  Sammanfattning : Goda mjölkningsrutiner är en viktig del av mjölkningsproceduren när mjölk skall utvinnas från nötkreatur. Genom att använda korrekta rutiner kan man förebygga smittsamma juverinflammationer och möjliggöra effektivt mjölknedsläpp genom taktil stimulering innan mjölkningsorganet appliceras. LÄS MER

 4. 4. Cleaning and stimulation of teats in an Automated Milking Rotary

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Louise Juhlin; [2017]
  Nyckelord :attachment failure; ; incomplete milking; ; milking efficiency; ; milk let down; ; washing time;

  Sammanfattning : Abstract In automatic milking systems (AMS) teat cleaning and stimulation of milk let-down are performed automatically in a standardized process before milking. The settings for teat cleaning must meet the requirements for hygienic quality of the milk delivered to the dairy plants. LÄS MER

 5. 5. Milking routines and hygiene in small-scale dairy farms in Mapepe, Choma and Batoka districts in Zambia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linda Olofsson; [2013]
  Nyckelord :milking hygiene; milking routines; small scale dairy farms; Zambia;

  Sammanfattning : Småskalig mjölkproduktion är ett system som främjar regelbundna inkomster och spelar en viktig roll för att minska fattigdomen, ger anställningsmöjligheter och skapar välfärd samt säkrar en näringsrik livsmedelsförsörjning. Det finns cirka 2500 småskaliga mjölkbönder i Zambia men deras kunskap om bra mjölkningsrutiner och hygien är ofta dåliga. LÄS MER