Sökning: "mjölkningssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet mjölkningssystem.

 1. 1. The effects of floor system on production in automatic milking systems

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Isabella Odmark; [2020]
  Nyckelord :flooring systems; milk production; claw health;

  Sammanfattning : Based on the results of a previous Master's thesis, the hypothesis was that farms with slatted floors have lower milk production, both per milking unit and per cow, than farms with solid floors in automatic milking systems. A survey with questions about the farm, the flooring system, cleaning and claw trimming routines was sent to 123 farmers with DeLaval's VMS and additional farmers with DeLaval VMS were invited to the survey via social media. LÄS MER

 2. 2. Prioritering av åtgärder för förbättrad juverhälsa i automatiska mjölkningssystem

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Elna Laxmar; [2019]
  Nyckelord :automatiska mjölkningssystem; somatiskt celltal; juverhälsa; förebyggande;

  Sammanfattning : Svensk mjölkproduktion har under de senaste 30 åren genomgått stora strukturförändringar. Allt fler gårdar väljer att ställa om från uppbundna system till lösdrifter med ökad mekanisering och automatisering. 40% av svenska mjölkkor kopplade till Växa Sveriges program kokontrollen mjölkas numera i automatiska mjölkningssystem (AMS). LÄS MER

 3. 3. Mjölkproducenters användande av hjälpverktyg och dess eventuella påverkan på mjölkkornas produktionsresultat

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Fanny Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :mjölkkor; mjölkproducenter; mjölkavkastning; produktions-resultat; Kokontrollen; hjälpverktyg; beslut; Växa Sverige; provmjölkning; AMS; mjölkningssystem; besättningsstorlek; produktionsstyrning;

  Sammanfattning : Sveriges lantbruk har genomgått en stor förändring de senaste årtiondena. Det ekonomiska läget har länge varit pressat vilket bidragit till att antalet gårdar i Sverige har på ca 40 år halverats. För att bibehålla konkurrenskraften på marknaden har även strukturella förändringar skett inom varje produktions-gren. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas mjölkkornas tidsbudget, mjölkavkastning och foderintag av tiden i väntfållan i AMS?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Mikaela Vestberg; [2019]
  Nyckelord :väntfålla; mjölkkor; AMS; tidsbudget; foderintag; mjölkavkastning;

  Sammanfattning : Automatic milking systems (AMS) are used in many countries worldwide, and it is an efficient system with several benefits for both the farmer and the dairy cows. The cows can move freely in the barn and they therefore decide to a large extent over their own time budget throughout the day. LÄS MER

 5. 5. Mastit hos mjölkkor – orsaksfaktorer och förebyggande åtgärder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emma Laufors; [2019]
  Nyckelord :mastitförebyggande; juverhälsa; celltal; mjölkavkastning; mjölkningshygien;

  Sammanfattning : Mastit eller juverinflammation som det också kallas är den vanligaste sjukdomen hos mjölkkor i Sverige. Den medför stora ekonomiska förluster för djurägaren och orsakas i majoriteten av fallen av bakterier. LÄS MER