Sökning: "mjölkproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 280 uppsatser innehållade ordet mjölkproduktion.

 1. 1. Utvärdering av beräkningsverktyg för klimatpåverkan från mjölk- och nötköttsproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Karin von Greyerz; [2021]
  Nyckelord :Climate impact; climate calculation; milk production; beef production; life cycle assessment; sustainable development; Klimatpåverkan; klimatberäkning; mjölkproduktion; köttproduktion; livscykelanalys; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Jordbruket är en sektor som står för en stor del av vår klimatpåverkan där animalieproduktionen bidrar med ungefär 15 %, främst från idisslare. För att minska klimatpåverkan kan klimatberäkningar utföras för att hitta möjligheter till förbättring. Dessa beräkningar är komplexa med stora osäkerheter. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av Anaplasma spp. hos ett urval av den svenska getpopulationen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Frida Ådén; [2021]
  Nyckelord :betesfeber; get; Anaplasma phagocytophilum; Anaplasma ovis; kompetitiv ELISA; PCR;

  Sammanfattning : Anaplasmos orsakat av olika underarter inom bakteriesläktet Anaplasma spp. är en vanligt förekommande vektorburen sjukdom bland olika idisslare utomlands. Symptom som kan ses är bl.a. LÄS MER

 3. 3. Uppföljning av mastit orsakad av Escherichia coli hos nöt : vilken roll spelar behandlingen för kons överlevnad?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Monica Höjerslev; [2021]
  Nyckelord :mastit; nötkreatur; mjölkkor; Escherichia coli; behandling; kinoloner; trimetoprim; sulfonamid; enrofloxacin; trimsulfa;

  Sammanfattning : I Sverige har mjölkproduktionen genomgått stora förändringar de senaste fyra decennierna, med större besättningar och högre mjölkproduktion som resultat, vilket ställer stora krav på lantbrukaren vad gäller omvårdnad om sina kor, annars kan korna drabbas av sjukdomar. Något som har stor påverkan på mjölkproduktionen är om kon får juverinflammation (mastit). LÄS MER

 4. 4. Vilken effekt har selektionen på exteriöregenskaper haft på mjölkproduktionen? : Holstein- och jerseykor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Sofie Persson; [2020]
  Nyckelord :exteriöregenskaper; mjölkkor; mjölkproduktion; juverexteriör; juverhälsa;

  Sammanfattning : Selektion av mjölkkor har pågått sedan den industriella revolutionen, främst på mjölkproduktionsegenskaper men även på exteriöregenskaper. Tidigare forskning har visat att det finns genetiska samband mellan de olika exteriöregenskaperna, och mellan exteriöregenskaper och mjölkproduktionsegenskaper. LÄS MER

 5. 5. Composition and processability of milk from older cows : a pilot study on milk quality differences between young and old cows

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Gabriella Apelthun; [2020]
  Nyckelord :Raw milk quality; lactation number; gel firmness; rennet coagulation time; Swedish Holstein; Swedish Red;

  Sammanfattning : Most Swedish dairy cow’s life expectancy is five years, which is 2.5 lactations. The most common reason for dairy cows being culled are e.g. LÄS MER