Sökning: "mjölkproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 299 uppsatser innehållade ordet mjölkproduktion.

 1. 1. The impact of production system on animal welfare of cattle prior to slaughter : from loading on-farm to stunning at the slaughterhouse

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Elin Johansson; [2022]
  Nyckelord :Animal Behaviour; Human-animal interaction; Protocol; Direct observations; Loading; Transport; Unloading; Driving race; Conventional; KRAV-certified;

  Sammanfattning : The slaughter process, from loading the animals on the transport on-farm until stunning at the slaughterhouse, makes our production animals exposed to stressful situations and unknown environments. Animal welfare prior to slaughter has been questioned for several years and science behind how animal welfare is affected is lacking. LÄS MER

 2. 2. Betes- och utfodringsstrategier för förbättrad juverhälsa i samband med värmestress

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elna Laxmar; [2022]
  Nyckelord :mjölkproduktion; juverhälsa; värmestress; betesstrategi; utfodring;

  Sammanfattning : Värmestress hos mjölkkor definieras av en oförmåga att bibehålla normal kroppstemperatur, vilket leder till nedsatt produktion och djurvälfärd. Sommaren 2018 uppmärksammandes som en av de varmaste perioderna i Sverige sedan 1951 och påföljderna för svenska mjölkföretagare var kännbara. LÄS MER

 3. 3. Certifierat lantbruk : ur ett lönsamhetsperspektiv

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Emma Hansell; Karl Olsson; [2022]
  Nyckelord :motivation; decision; decision theory; motivation theory; investment; investment theory; organic; conventional; crop production; dairy production; profitability;

  Sammanfattning : Idag finns flertalet sätt att driva ett lantbruksföretag, varav två generella sätt är enligt ekologiska eller konventionella metoder. Sedan 2005 har andelen ekologiskt odlad åkermark ökat radikalt, däremot har denna ökning stannat av de senaste fem åren. LÄS MER

 4. 4. Värmestress i sen dräktighet och dess påverkan på mjölkproduktion, fertilitet och hälsa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Anna Karlstrand; [2022]
  Nyckelord :värmestress; mjölkkor; sen dräktighet; mjölkproduktion; mjölkavkastning; fertilitet; djurhälsa;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna resulterar i allt högre omgivningstemperaturer som i framtiden beräknas stiga ytterligare. Detta utgör en risk för livsmedelssektorn eftersom allt fler värmeböljor är beräknade, vilka kan komma att resultera i alltmer värmestress. LÄS MER

 5. 5. Lönsam mjölkproduktion under svenska förhållanden - en fallstudie inom svensk mjölkproduktionen vid expansion av befintlig verksamhet verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Henrik Beckman; Jonathan Sundberg; [2022]
  Nyckelord :mjölkproduktion; investeringsteori; beslutsteori; stordriftsfördelar;

  Sammanfattning : Medelåldern av lantbrukarna i Sverige är hög, 2017 var den 58 år, och antalet mjölkföretag har minskat kontinuerligt de senaste decennierna. Däremot har storleken på de kvarvarande företagen ökat samt djurens produktion. LÄS MER