Sökning: "mjölkproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 263 uppsatser innehållade ordet mjölkproduktion.

 1. 1. An estimation of environmental impacts of dairy farming : a cost benefit analysis of dairy farming in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Hanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :cost benefit analysis; dairy farming; Sweden; environmental benefits; environmental costs;

  Sammanfattning : The production of dairy products has both negative and positive external effects on the environment. Positive and negative external effects can be monetized and defined as environmental benefits and costs. Balancing environmental costs and benefits is crucial to prevent market failures. LÄS MER

 2. 2. Konventionell och ekologisk mjölkproduktion : vilka är skillnaderna gällande miljöaspekter?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Amanda Jacobsson; [2019]
  Nyckelord :LCA; mjölkgård; växthusgaser; klimatpåverkan; miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Livsmedelsproduktionens utmaningar inför framtiden är bland annat en intensifiering, förändrad markanvändning och att reducera utsläpp av växthusgaser. Detta i kombination med en expansion av ekologisk livsmedelsproduktion har gjort utvärderingar och jämförelser mellan olika produktionsformers miljömässiga hållbarhet relevant. LÄS MER

 3. 3. Prioritering av åtgärder för förbättrad juverhälsa i automatiska mjölkningssystem

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Elna Laxmar; [2019]
  Nyckelord :automatiska mjölkningssystem; somatiskt celltal; juverhälsa; förebyggande;

  Sammanfattning : Svensk mjölkproduktion har under de senaste 30 åren genomgått stora strukturförändringar. Allt fler gårdar väljer att ställa om från uppbundna system till lösdrifter med ökad mekanisering och automatisering. 40% av svenska mjölkkor kopplade till Växa Sveriges program kokontrollen mjölkas numera i automatiska mjölkningssystem (AMS). LÄS MER

 4. 4. Möjligheter för gruppering av djur i AMS-stall : en kvalitativ intervjustudie samt analys av planritningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sarah Nilsson; [2019]
  Nyckelord :planlösningar; AMS-stall; platsbehov; gruppindelning;

  Sammanfattning : Ett väl utformat stall är grunden för en framgångsrik mjölkproduktion. I AMS-stall är det viktigt att ha lösningar för separation av djur för olika åtgärder som seminering och sjukdomsbehandling som medger en snabb och säker djurhantering. Det finns många olika sätt för hur planlösningen är utformad i stall med AMS. LÄS MER

 5. 5. Udder health inflammatory markers in camel milk (Camelus dromedarius) and milk yield

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofie Tinggren; [2019]
  Nyckelord :camel; subclinical mastitis; inflammatory markers; milk yield;

  Sammanfattning : Kenya is one of the biggest producers of camel milk in the world. Apart from milk production, camels are also a very important source of food and income for pastoralists. Camels (Camelus dromedarius) are well adapted to the harsh environments and arid parts of the country. LÄS MER