Sökning: "mjölkproteiner"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet mjölkproteiner.

 1. 1. Proteaser i mjölkråvara och mejeriprodukter : fördelar och nackdelar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Louise Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :endogena proteaser; exogena proteaser; mjölkkvalitét; mjölkproteiner;

  Sammanfattning : Enzymer i mejeriindustrin har stor betydelse under tillverkning av mejeriprodukter. Proteaser, en typ av enzym, hydrolyserar mjölkproteiner och kan bidra till positiva såväl som negativa effekter i mjölkråvara och slutprodukt. Proteaser kan ha olika verkan beroende på om de har ett endogent eller exogent ursprung. LÄS MER

 2. 2. Proteinbaserat material för livsmedelsförpackningar : med fokus på mjölkproteiner

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Gabriella Apelthun; [2018]
  Nyckelord :Protein; whey; casein; edible films; food packaging; material;

  Sammanfattning : Livsmedelsförpackningar är ett område som har stor utvecklingspotential eftersom både konsumtionen och produktionen av plast har ökat sedan 50-talet. Trots att vi vet att konventionella plastmaterial framställs av råmaterialet petroleum, en icke förnybar och uttömbar källa. Förpackningsindustrin står för den största andelen plast. LÄS MER

 3. 3. Swedish native mountain cattle and their milk proteins : conventional compared to pasture operated farming for indoor and outdoor period

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Camilla Claesson; [2016]
  Nyckelord :whey; casein; bovine; capillary electrophoresis; cow;

  Sammanfattning : Swedish native mountain cattle are a small breed from northern part of Sweden. They have existed as a breed since before the 1900-century. 1896 it was decided that one feature should be selected: hornless and white with black or brown features. The breed represents 0. LÄS MER

 4. 4. Statistical Mechanical Modelling of Unstructured Proteins : Fermented Milk Casein Adsorption on Packaging Materials

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Chrisje Henrikus Jozef Evers; [2011]
  Nyckelord :Nanokemi; Chemistry;

  Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning Självfästande Filmjölk Många upplever vid frukostbordet att det är bökigt och kladdigt att hälla ur all filmjölk ur paketet, så när konsumenten anser att förpackningen är tom finns det cirka 10% kvar av produkten. Detta är något som gemene man inte reflekterar över. LÄS MER