Sökning: "mjuk och hård HRM"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden mjuk och hård HRM.

 1. 1. "Vi kan göra underverk tillsammans!" : En intervjustudie om HR-chefers upplevelse av sin roll och sitt arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Irma Lina Gunnarsson; Maria Mencevski; [2017]
  Nyckelord :HR; soft HRM; hard HRM; HR manager; HR value proposition; social capital; cultural capital; theory of collective actions; HR transformation; HR; mjuk HRM; hård HRM; HR-chef; värdeskapande HR; socialt kapital; kulturellt kapital; kollektivt handlande; tematisk intervju; HR-transformation;

  Sammanfattning : Att människan är företagets viktigaste resurs vidhåller många organisationer i det moderna arbetslivet. Ett företags HR-avdelning ansvarar för att hantera alla frågor som rör de anställda i en organisation, såsom kompetensförsörjning, ledarskapsutveckling, arbetsmiljö- och lönefrågor. LÄS MER

 2. 2. HR-funktionen : en praktiknära studie om HR-arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecka Rehnberg; Gabrielle Svensson; [2016]
  Nyckelord :Semi-structured interviews; qualitative study; abductive approach; hermeneutic perspective; human resources; soft HRM; hard HRM; dualistic HRM; semistrukturerade intervjuer; kvalitativ studie; abduktiv ansats; hermeneutiskt perspektiv; human resources; hård HRM; mjuk HRM; dualistisk HRM;

  Sammanfattning : HR är ett yrkesfält som avser en verksamhets personalförvaltning, men har sedan det uppkom varit tvetydigt och under ständig utveckling. Många av de studier som bedrivits kring fältet har till följd av detta fokuserat på att fastställa vad HR är och vad dess funktion bör vara. LÄS MER

 3. 3. Det bästa av två världar : Könsfördelningen inom Human Resources branschen utifrån det mjuka och hårda HRM-perspektivet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Josefine Heldring; [2013]
  Nyckelord :Horizontal gender segregation; Sex distribution; Soft and Hard HRM; Human Resources; Social Constructivism.; Horisontell könssegregering; könsfördelning; mjuk och hård HRM; Human Resources; socialkonstruktivism.;

  Sammanfattning : Human Resources (en benämning för personalarbetet) är ett yrke som idag blir allt populärare. Trots detta visar statistik att en majoritet av kvinnor både studerar och arbetar med personalfrågor. Studien har därför som syfte att undersöka varför Human Resources branschen har en ojämn könsfördelning. LÄS MER