Sökning: "mjuk verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden mjuk verksamhet.

 1. 1. Konkurrensutsättning av lag och ordning : Kan polismyndighetens samhällsekonomiska effektivitet ökas av konkurrensutsättning?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Petter Olofsson; Anna Råholm; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker huruvida det är möjligt att konkurrensutsätta polismyndigheten samtom det är samhällsekonomiskt lönsamt. Sedan 1990-talet har det skett mångakonkurrensutsättningar av tidigare lagstadgade marknader i hopp om att skapa bättresamhällsekonomiska förutsättningar. LÄS MER

 2. 2. Gröna mätetal : - miljöfrågor, mätetal och agerande i kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Callbo; Rebecka Kornfeld; [2015]
  Nyckelord :gröna mätetal; hållbar utveckling; miljöledningssystem; hållbarhetsredovisning; hård och mjuk sektor; kommunal verksamhet;

  Sammanfattning : Miljöfrågor har kommit att spela en betydande roll i dagens samhälle, då både människans och organisationers handlade visat sig ha stora effekter på vår miljö. En viktig del i att belysa miljöarbetet är användandet av hållbarhetsredovisningar och specifikt gröna nyckeltal. LÄS MER

 3. 3. Ekonomistyrning i fristående och kommunala gymnasiala skolor i Göteborgs Stad -En empirisk studie av hårda respektive mjuka styrmedel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Alenvret; Annie Nilsson; [2014-06-26]
  Nyckelord :Gymnasieskola; fristående skola; privatisering; offentlig sektor; ekonomistyrning; ;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det svenska skolväsendet har genomgått ett antal reformer och förändringarvad gäller styrning och huvudman under det senaste århundrandet. I och medfriskolereformen år 1992 har den privata sektorn inom skolväsendet fått en betydande position. LÄS MER

 4. 4. Digital kompetens, från osäkerhet till förtrogenhet: En studie av lärares kunskaper och svårigheter i arbetet med interaktiva skrivtavlor i grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Tema vatten i natur och samhälleFilosofiska fakulteten

  Författare :Anna-Karin Arwidsson; [2014]
  Nyckelord :Interaktiv skrivtavla IST ; IT-strategi; digital kompetens; lärare;

  Sammanfattning : Att integrera IKT-verktyg i skolans verksamhet, och då specifikt interaktiva skrivtavlor, har blivit en allt vanligare företeelse för att främja elevers digitala kompetens. En kommun som har gjort en storskalig satsning på att integrera dessa interaktiva skrivtavlor är Linköpings och i dagsläget är varje klassrum i samtliga av deras grundskolor utrustade med en. LÄS MER

 5. 5. Cirkushallen i Alby : Cirkushall i Alby

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Fanny Wetterrot; [2012]
  Nyckelord :Cirkushall; Träningshall Cirkus Cirkör; Alby;

  Sammanfattning : Lungan är för mig ett organ som har mycket med koncentration att göra. Man tar ett djupt andetag innan man tar sats, man tar ett djupt andetag innan man hoppar och man andas ut efter man landat.När man tar det där djupa andetaget är det också en muskel som spänner mot revben. LÄS MER