Sökning: "mjukvaru"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet mjukvaru.

 1. 1. Finansiell projekthantering inom dataspel- och mjukvarubranschen - En studie om praktisk projekthanteringen och tillämpningen av finansiella prestationsmått

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joel Johansson; Joel Hörnelius; [2020-07-01]
  Nyckelord :Finansiella prestationsmått; nettonuvärde; projekthantering; projektprocess; prenumerationsbaserad intäktsmodell; KPI; SaaS-bolag.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Mjukvarubranschen och spelindustrin är nära besläktade med varandra och grundar sig i stort på samma teknik varvid de möter likartade utmaningar. Båda branscherna har sett en transformation till att i högre grad bestå av större aktörer med snabb teknologisk utveckling och allt mer komplexa investeringsportföljer. LÄS MER

 2. 2. Skjut, Vrid, Lyssna : En studie om affordans och agens vid arbete med skjut- respektive vridreglage i en mjukvaruequalizer

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Adam Hessle; [2020]
  Nyckelord :Agency; Agens; Affordance; Affordans; Design; Equalizer; Fader; Gränssnitt; Interaktionsdesign; Interface; Knobs; Lyssning; Reglage; Skjut; Vrid;

  Sammanfattning : Studien ligger inom ämnesområdet Audiovisuella studier och bygger på en undersökning av vrid- och skjutreglage i en mjukvaru-equalizer. Syftet med studien är att utforska användarens upplevelse och vad reglagen erbjuder användaren i form av affordance och agency. LÄS MER

 3. 3. IT-säkerhet inom DevOps : En kvalitativ studie av två myndigheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Lars Söderström; [2020]
  Nyckelord :DevOps; DevSecOps; IT-säkerhet;

  Sammanfattning : Mjukvara har utvecklats så länge det har funnits datorer. För att utveckla mjukvara har man använt olika metoder genom åren. Idag klassificeras dessa inom två olika huvudområden,klassiska metoder och agila metoder (kan även kallas lättrörliga metoder). LÄS MER

 4. 4. Ramverket Scrum vid mjukvaruutveckling i praktiken : En jämförelse av Scrum i praktik och teori

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Peshang Suleiman; [2020]
  Nyckelord :Mjukvaruutveckling; agil arbetsmetod; Scrum; Scrum i praktiken.;

  Sammanfattning : Det finns många olika teorier om hur man skall bedriva framgångsrik mjukvaruut- veckling. Metoderna har gått alltifrån mer sekventiella metoder till mer agila arbets- metoder. Misslyckanden inom projekt och brister i programvarorna var anledningen till att den agila arbetsmetoden definierades. LÄS MER

 5. 5. Modular Scaled Development Platform for Steering Algorithms using LEGO Mindstorms.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :GEPENG YANG; JONATHAN ADOLFSSON; [2019]
  Nyckelord :Buckingham π theorem; LEGO Mindstorms; Heavy duty vehicles; Physically similar systems.; Buckingham π teoremet; LEGO Mindstorms; Tunga fordon; Fysikaliskt likartade system.;

  Sammanfattning : The topic of the thesis is to build physically similar systems to simulate behaviors of real-life heavy-duty vehicles using LEGO Mindstorms as hardware platform and Buckingham π theorem as theoretical basis for the parameter scaling. The thesis work includes software and hardware system design and theoretical research in order to prove a newly proposed concept: Using LEGO to build a scaled model of real-life vehicles with specific similar physical properties. LÄS MER