Sökning: "mjukvaruutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 260 uppsatser innehållade ordet mjukvaruutveckling.

 1. 1. En undersökning av insatsen för omkonstruktion av ett programvarusystem

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Abyel Tesfay; Erik Berglund; [2021]
  Nyckelord :Re-engineering; process model; effort; qualitative research; action research; Omkonstruktion; Processmodell; Insats; Kvalitativ forskning; Aktionsforskning;

  Sammanfattning : There exists a large amount of old software that are still used by organizations and companies, despite their defects and expensive maintenance costs. This is because of their value to the businesses. To solve the issues with the old software, re-engineering can be used as a way to reuse and maintain these software. LÄS MER

 2. 2. Technical decision-making in startups and its impact on growth and technical debt

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Carl Hultberg; [2021]
  Nyckelord :Technical Decisions; Startups; Technical Debt; Talent Management; Technical Stack; Programming Languages; Complexity; Software Development; Tekniska beslut; Startups; Teknisk skuld; Talanghantering; Teknisk stack; Programmeringsspråk; Komplexitet; mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : The rapid pace of digitalization has resulted in increased management of software development, and today a majority of startups are reliant on software. How to manage software development projects is a well-researched area and agile methods are widely adopted by companies in all industries and sizes. LÄS MER

 3. 3. Inter-teamsamordning i skagila projekt : En fallstudie på Avanza Bank för att möta beroenden i projektprocessen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap

  Författare :Malin Agorelius; Emma Ekström; [2021]
  Nyckelord :agile; agile of scale; agile waste; hybrid organizations; inter-team coordination; inter-team dependencies; multi-team software development; project management; project environment; scagile; software development methods; agil; agilt slöseri; storskaligt agilt; hybrid organisation; interteamberoenden; inter-teamsamordning; mjukvaruutveckling; multi-team; mjukvaruutvecklings metodiker; projektledning; projektmiljö; skagil;

  Sammanfattning : Användandet av agila metodiker har ökat under de senaste decennierna. Detta har lett till en uppskalning av agila metodiker då även stora organisationer vill uppnå fördelarna som kommer med det agila arbetssättet. LÄS MER

 4. 4. Agil Kravprioritering : En kvalitativ studie om prioriteringsprocesser inom agil mjukvaruutveckling hos Monitor ERP System AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Anouschka Aalbers; Linn Öberg; [2021]
  Nyckelord :Requirement prioritization; requirements engineering; prioritization factors; prioritization methods; agile software development; Kravprioritering; kravhantering; prioriteringsfaktorer; prioriteringsmetoder; agil mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : Kravprioritering är ett av de viktigaste och mest inflytelserika stegen vid tillverkning av en mjukvaruprodukt. Processen är iterativ; den sker under hela produktens agila mjukvaruutvecklingsprocess. Genom kravprioritering beslutas det om vilka krav som ska utvecklas, i vilken ordning och varför. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av mjukvara för analys av järnvägens trafikloggar i felförebyggande syfte

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Tommy Reuterskiöld; Mikael Arnesson; [2021]
  Nyckelord :railroad; data analysis; traffic management; failure prevention; software development; järnväg; dataanalys; trafikledning; felförebyggande; mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : Inom svenska järnvägen skapas en stor mängd information om hur objekt så som växlar och spårledningar beter sig, i form av dataloggar. Dessa används i dagsläget mycket sparsamt, trots sin stora potential till analys. LÄS MER