Sökning: "mlogit"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet mlogit.

  1. 1. Går det att slå spelbolagen? – En undersökning av effektiviteten på oddsmarknaden för fotboll i Italien

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

    Författare :Petter Ehn Wingårdh; [2017]
    Nyckelord :odds; multinomial logistisk regression; mlogit; marknadseffektivitet; fotboll; Serie A; Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : Effektiviteten på oddsmarknaden för fotboll i Italien undersöks. Frågeställningen är huruvida spelbolag tar hänsyn till allmänt tillgänglig information på ett effektivt sätt när de bedömer sannolikheter för matchutfall. Regressionsbaserade tester kan inte motbevisa svag och semistark effektivitet. LÄS MER