Sökning: "möjligheter"

Visar resultat 1 - 5 av 357 uppsatser innehållade ordet möjligheter.

 1. 1. Det hållbara samhället : En studie om hur hållbarhetsfrågan kommuniceras via mega-event

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jasmine Gutenberg; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; mega-event; social marknadsföring; greenwashing; Olympiska spelen OS ;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur mega-evenemang som OS kommunicerar och arbetar med hållbarhetsfrågor. De Olympiska spelen medför en enorm mediaplattform och möjlighet att förmedla, och marknadsföra budskap med anknytning till hållbarhet. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter av patientens återhämtning : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Svanberg; [2020]
  Nyckelord :cooperation; Eriksson; health; impact; relation; Eriksson; hälsa; påverkan; relationer; samverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att patientens upplevelse av återhämtning finns både i den yttre och inre miljön. I den yttre miljön upplever patienten att faktorer som inredning så som tavlor och fönster kan påverka möjligheten till en god återhämtning. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares erfarenheter om metoder och hjälpmedel i kommunikationen med vårdnadshavare med annat språk än svenska : En undersökning om förskollärares erfarenheter med vårdnadshavare som inte pratar svenska

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Linnea Andersson; Julia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Kommunikation; Språkbarriärer; Hjälpmedel; Vårdnadshavare; Förskola; Förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka förskollärares möjligheter till kommunikation med icke svensktalande vårdnadshavare. Undersökningen är en intervjustudie med verksamma förskollärare, för att få en bild av hur verkligheten ser ut i förskolan. En studie som är genomförd i en medelstor stad i Sverige. LÄS MER

 4. 4. "Nu tänker jag inte ens på att du är kvinna" : En studie om kvinnliga dirigenters erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :MY STENEBY; [2020]
  Nyckelord :Conducting; gender; interview; music education; female conductors; Dirigering; genus; intervju; musikpedagogik; musikutbildning; kvinnliga dirigenter;

  Sammanfattning : Female conductors are in the minority at Swedish concert and opera houses. This study aims to create knowledge about the specific conditions of this group by examining female conductors' experiences from the perspective of this minority position. LÄS MER

 5. 5. "Lika är att göra olika" : En fenomenografisk studie om förskollärares uppfattningar om en likvärdig utbildning för barn i behov av särskilt stöd.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Annelie Lindqvist; Lena Fredman; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; barn i behov av särskilt stöd; kompetens; likvärdiga förutsättningar; likvärdig utbildning; fenomenografi.;

  Sammanfattning : Föreliggande studie handlar om vilka förutsättningar förskollärare uppfattar sig ha för att möjliggöra en likvärdig utbildning för barn i behov av särskilt stöd. Begreppen inkludering och deltagande är centrala i barnkonventionen som lagstadgas 1/1 2020 således kommer barns juridiska rätt till en likvärdig utbildning att stärkas ytterligare. LÄS MER