Sökning: "mobbing"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade ordet mobbing.

 1. 1. Skolans mellanrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Lisa Chen; [2021]
  Nyckelord :school architecture learning environment Stockholm evidence based design design project herman hertzberger;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete syftar till att undersöka skolarkitektur med fokus på skolans mellanrum - det som ofta går under benämningen "kommunikationsyta" eller "sociala ytor" i en skolmiljö.  Skolan är en komplex sammansättning av prioriteringar, intentioner och föreställningar om lärande. LÄS MER

 2. 2. Elevers syn på omklädningsrummet i samband med lektioner i idrott och hälsa : En kvalitativ studie med fokusgruppsintervjuer

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Victor Johansson; Julia Luzzana; [2020]
  Nyckelord :omklädningsrum; omklädningsrummet; ombyte i skolan; ombyte; idrottsundervisning; skolan; gymnastik; idrott och hälsa; trygghet i skolan; trygghet omklädningsrum; idrott och hälsa omklädningsrum; duschtvång; mobbning; sociala medier; skönhetsideal i skolan; sociala medier i skolan; mobbing;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Syftet med studien har varit att undersöka elevers erfarenheter och upplevelser av omklädningsrummet i samband med lektioner i idrott och hälsa. Frågeställningarna som studien varit avsedd att svara på är:  Vad har elever för upplevelser av omklädningsrummet? Vad anser eleverna kan skapa en trygg miljö i samband med ombyte och dusch? På vilket sätt upplever elever att lärare arbetar för en trygg miljö i omklädningsrummet? Metod  För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ intervjumetod använts. LÄS MER

 3. 3. Känslor i färglösa nyanser

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Carolina Klang; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hur långt är man som förälder beredd att gå för att hjälpa ett barn mot mobbing? Hur det psykologiska spelar roll gentemot individernas olika bakgrunder. Hur viktig kärlek och gemenskap är för varje människa.  .. LÄS MER

 4. 4. Die Erzählperspektive und Erzählstruktur in Fluchtschilderungen : Vier Bücher der Kinder- und Jugendliteratur

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Tyska

  Författare :Melanie Engels; [2020]
  Nyckelord :Binnenerzählung; Erlebendes Ich; Erzähltextanalyse; Erzähltheorie; extradiegetische Erzähler;

  Sammanfattning : Ziel der narratologischen Untersuchung ist es, Erzählstrukturen, Erzählperspektiven und Darstellungsweisen von Fluchterfahrungen in Jugendromanen, die sowohl Teil der interkulturellen Kinder- und Jugendliteratur wie auch Teil der problemorientierten Texte sind, herauszuarbeiten. Dies geschieht unter Anwendung von Fachliteratur wie zum Beispiel von Martinez und Scheffler, Lahn und anderen. LÄS MER

 5. 5. Himlen, Havet & Riddaren : Fantasyillustrationer om mobbning och utanförskap

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Lovisa Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Illustration; Digital Art; Bullying; Exclusion; Storytelling; Fantasy; Illustration; Digital Konst; Mobbning; Utanförskap; Berättande; Fantasy;

  Sammanfattning : Information kring mobbing och utanförskap är viktig men kan ofta upplevas som torr och ointressant. Detta kandidatarbete utforskar fantasyillustrationer som ett sätt att hantera svårare ämnen genom berättande och underhållning. LÄS MER