Sökning: "mobbning dan olweus"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden mobbning dan olweus.

 1. 1. Mobbning : en undersökning om antimobbningsarbete

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Alexandra Fast; [2012]
  Nyckelord :Bullying; anti-bullying program; Friends; Olweus; school-bullying; Mobbning; Antimobbningsprogram; Friends; Olweus; skolmobbning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete belyser hur svenska skolor arbetar mot mobbning. Mobbning är ett stort problem som orsakar stor oro bland skolbarn. 1969 ville läkaren Peter-Paul Heinemann uppmärksamma mobbning då han upptäckte att många barn blev mobbade och att vuxna inte brydde sig. LÄS MER

 2. 2. Bearbetning av mobbning : en kvalitativ studie om hur skolan tar sin del av ansvaret

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Alev Dogan; [2011]
  Nyckelord :bullying; social roles; bullying consequences and the school’s efforts; mobbning; sociala roller; mobbningens följder och skolans insatser;

  Sammanfattning : The Swedish school system’s curriculum states that some of the schools goals are to; help to develop pupils’ sense of belonging, solidarity and responsibility for people outside the restricted group, combat discrimination and degrading treatment of individuals or groups and to show respect for individuals. (Lgr 11). LÄS MER

 3. 3. MOBBNINGSSIGNALER – En kvalitativ studie ur ett elevperspektiv Examinator: Hans Rystedt

  C-uppsats,

  Författare :JOHANNES HARLIN; KATARINA SPJUTH; [2010]
  Nyckelord :begynnande mobbningssignaler; elever; lärare; klas;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ studie med ett syfte som handlar om att synliggöra mobbningssignaler under skoltid. Uppsatsen har ett elevperspektiv och vill fördjupa lärarens kunskaper i att identifiera begynnande mobbning. LÄS MER

 4. 4. Vem ska trösta Knyttet...och vem ska Knyttet stämma?!

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefin Bennet Fredriksson; [2010]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : ‘Bullying’ as a term first appeared in Sweden in the 1960s, and was not considered being a social problem until the 1980s. The perhaps most widespread definition of the term bullying is defined by the Norwegian researcher Dan Olweus: "A person is bullied when he or she has, repeatedly and over time become a victim of negative actions from one or more persons (. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta förebyggande mot mobbning – Pedagoger i år 1-6 berättar om mobbning och förebyggande arbetssätt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Nicole Mårtensson; Emma Salomonsson; [2009]
  Nyckelord :Mobbning; Pedagogperspektiv; förebyggande åtgärder; Olweus; SET;

  Sammanfattning : Vårt examensarbete handlar om mobbning i skolan sett ur pedagogers olika perspektiv. Arbetet är uppbyggt kring forskning som rör mobbning och intervjuer med yrkesverksamma pedagoger i Malmö och Helsingborg. LÄS MER