Sökning: "mobbning i förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden mobbning i förskola.

 1. 1. Tysta barn i förskolan : om ångest och förutsättningar för utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Maria Andersson; Anna Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Barn; Engagemang; Förskola; Förutsättningar; Kunskap; Oroliga; Samsyn; Samverkan; Tysta; Utbildning; Ångest; Ängsliga;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa barn som är tysta, oroliga och ängsliga, och dess koppling till ångest. Dessa barn löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa, mobbning och utanförskap då de inte får tillräckligt med uppmärksamhet och stöd i förskolans verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Mobbning i förskolan : En studie om huruvida pedagoger anser att mobbning förekommer i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Julia Johansson; [2018]
  Nyckelord :Mobbning; kränkande behandling; inkludering och exkludering;

  Sammanfattning : Denna  studie  handlar om  huruvida  pedagoger  i  förskolan  anser  att  mobbning är  något som förekommer i förskolan. Tycker pedagogerna att detta är något som finns i förskolan? Jag vill även ta reda på vilken slags mobbning som förekommer. LÄS MER

 3. 3. ”Du får inte komma på mitt kalas” : Pedagogers tolkningar av och arbete med kränkande behandling i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Caroline Andersson; Charlotte Centerwall; [2018]
  Nyckelord :Kränkande behandling; mobbning; förskola; skollag; diskrimineringslag; styrdokument; värdegrund;

  Sammanfattning : Inledning Kränkande behandling finns i hela svenska samhället, likaså i skolan och förskolan. Det harforskats mer om ämnet i skolans värld men betydligt mindre inom förskolan. LÄS MER

 4. 4. Mobbning i förskolan : pedagogers syn på mobbning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Gabriella Hansson; Jennie Rudolfsson; [2017]
  Nyckelord :Mobbning; förskola; samspel;

  Sammanfattning : InledningMobbning ingår i begreppet kränkande behandling och ordet mobbning är något som idag är på väg ut ifrån styrdokumenten och lagstiftningen som rör skolan. Anledningen till detta är att de som stiftar lagen anser att handlingen inte ska behöva upprepas utan en gång räcker (Svaleryd och Hjertson 2012, ss. 46-47). LÄS MER

 5. 5. Hur kan en mobb(are) vara ensam? : En studie om synen på förekomst, uppkomst och hantering av mobbning i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Märta Rembrink; [2017]
  Nyckelord :Förskola; stöddokument; mobbning; åtgärder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER