Sökning: "mobbning i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 394 uppsatser innehållade orden mobbning i skolan.

 1. 1. Lärares förebyggande arbete mot mobbning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Khatol Mohammad Zaman; [2022-12-14]
  Nyckelord :Mobbning; Mobbare; förebyggande arbete; lärare; skola;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om det förebyggande arbetet mot mobbning i skolan. Syftet är därmed att belysa hur några lärare engagerar sig i och förebygger mobbning i skolan. LÄS MER

 2. 2. "Fantomen har tusen ögon och tusen öron", det borde skolan också ha : Effektiva preventiva och behandlande insatser mot mobbning i skolmiljö

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Björn Bergstrand; Johan Jonasson; [2022]
  Nyckelord : Bullying ; Anti-bullying ; School ; Effect ; Program ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka preventiva och behandlande effektiva insatser det finns för att motverka mobbning i skolmiljö. Redan under tidigt 70-tal började mobbning betraktas som ett socialt problem. Än idag är mobbning i svenska skolan ett återkommande problem där allt fler upplever att de är utsatta. LÄS MER

 3. 3. Skolkuratorers arbete på högstadieskolor : En kvalitativ studie av skolkuratorers möjligheter och begränsningar för att främja ungdomars psykiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amanda Finnhult; Maja Ekelius; [2022]
  Nyckelord :School counselor; high school students; mental illness; opportunities; limitations; resources; Skolkurator; högstadieelever; psykisk ohälsa; möjligheter; begränsningar; resurser;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to gain an increased knowledge of the work that school counselors carry out in junior high schools to promote mental health and what opportunities and limitations there are in the profession as a school counselor. The empirical material has been collected through six semi-structured interviews with school counselors who work at various junior high schools. LÄS MER

 4. 4. Skolans arbete mot mobbning och kränkande handlingar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Simone Habib Aziz; [2022]
  Nyckelord :Skolan; mobbning; lärare; åtgärdsprogram; metod; skolverket; styrdokument; läroplan; skollagar.;

  Sammanfattning : April 2006 inträdes Barn – och elevskyddslagen med utgångpunkt att främja barns och elevers välbefinnande, där varje skola gör sig skyldig till att genomföra en likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen ska innehålla skolans handling och arbetsplan mot mobbning och annat kränkande beteende. LÄS MER

 5. 5. ”Skolkuratorer är en viktig resurs i ett förebyggande arbete mot mobbning” : En kvalitativ studie om skolkuratorers upplevelse av mobbning, resurser och handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Isabel Gergin; Sahar Nori; [2022]
  Nyckelord :Mobbning; skolkuratorer; handlingsutrymme; resurser; systemteori; rollteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka skolkuratorers upplevelse av mobbning bland elever på skolan samt upplevelsen av deras handlingsutrymme. Syftet är även att undersöka skolkuratorers upplevelse av vilka resurser dem har i ett förebyggande arbete mot mobbning, därtill huruvida resurserna upplevs vara tillräckliga för att stödja elever som utsätts för mobbning. LÄS MER