Sökning: "mobbning pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden mobbning pedagogik.

 1. 1. ”Du får inte komma på mitt kalas” : Pedagogers tolkningar av och arbete med kränkande behandling i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Caroline Andersson; Charlotte Centerwall; [2018]
  Nyckelord :Kränkande behandling; mobbning; förskola; skollag; diskrimineringslag; styrdokument; värdegrund;

  Sammanfattning : Inledning Kränkande behandling finns i hela svenska samhället, likaså i skolan och förskolan. Det harforskats mer om ämnet i skolans värld men betydligt mindre inom förskolan. LÄS MER

 2. 2. Tryggare, gladare, friskare och smartare : En mix metod studie om psykisk hälsa i gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Leonard Jonsson Berglund; [2018]
  Nyckelord :Mental health; Secondary school students; Educational efforts; Psykisk hälsa; Gymnasieelever; Pedagogiska insatser;

  Sammanfattning : Mot bakgrunden av att ungdomar mår psykiskt allt sämre som hindrar skolarbete och vardagsliv var studiens syfte att göra en triangulering mellan vad som står i skoldokument om insatser för att förebygga, främja och stärka elevers psykiska hälsa och hur elever upplever sin psykiska hälsa för att kunna förbättra insatserna utifrån elevernas erfarenheter. Urvalsgruppen var gymnasieelever i årskurs 2-3. LÄS MER

 3. 3. Förebyggande arbete inom skolan : En kvalitativ studie om skolpersonalens upplevelser av förebyggande arbete mot psykisk ohälsa och skolmisslyckande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Anel Grozdanic; Sam Svensson; [2018]
  Nyckelord :Ungdom; skola; riskfaktor; skyddsfaktor; psykisk ohälsa och skolmisslyckande;

  Sammanfattning : Lärare och annan skolpersonal möter dagligen elever med psykisk ohälsa eller svårigheter i skolan och det landar ofta på skolan att hantera det. Detta är ett viktigt ämne att få mer kunskap om för att kunna utveckla det förebyggande arbetet i skolan. LÄS MER

 4. 4. Ledarskapsstilar, personlighet och mobbning på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Helen Svensson; [2018]
  Nyckelord :Bullying at work; Psychopathy; Narcissism; Machiavellianism; Dark Traits; Laissez faire; Democratic; Authoritarian.; Mobbning på arbetet; Psykopati; Narcissism; Machiavellianism; Mörka personlighetsdrag; Låt gå; Demokratisk; Auktoritär.;

  Sammanfattning : Mobbning på arbetsplatser är ett stort samhällsproblem. År 2013 rapporterades 8 % av de arbetsrelaterade sjukdomar som anmälts till försäkringskassan vara orsakade av kränkningar, mobbning och trakasserier. Ohälsa, tvångstankar, ångest, depression, och posttraumatisk stress är vanligt förekommande hos de som utsatts för mobbning. LÄS MER

 5. 5. Den digitala verkligheten : En studie om skolpersonals erfarenhet av nätmobbning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Madeleine Lind; Chimene Selwan; [2018]
  Nyckelord :Sociala medier; nätmobbning; traditionell mobbning; kränkande behandling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER