Sökning: "mobbning ungdomar presentation"

Hittade 1 uppsats innehållade orden mobbning ungdomar presentation.

  1. 1. En studie av det sociala fenomenet mobbning

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Rebecca Öberg; Sofi Bergling; [2007]
    Nyckelord :Landskrona; mobbning; elektronisk mobbning; skolan; ungdomar; åtgärder; Sociology; Sociologi; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Social Sciences;

    Sammanfattning : Många forskare, så som Dan Olweus har i sina undersökningar kommit fram till att mobbning är ett utbrett problem som finns över hela världen och i alla åldrar. Denna uppsats inriktar sig på ungdomars mobbning, främst den mobbningen som sker på högstadiet. LÄS MER