Sökning: "mobil enhet"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden mobil enhet.

 1. 1. En jämförande studie i prestanda vid bildbehandling mellan React Native och Flutter

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Jonna Lennartsson; Oscar Bjurelid; [2020]
  Nyckelord :Cross-platform; React Native; Flutter; image processing; performance; mobile app development; Multiplattform; React Native; Flutter; bildbehandling; prestanda; mobil apputveckling;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med detta examensarbete var att undersöka potentiella prestandaskillnader mellan React Native och Flutter för att underlätta vid val av multiplattform-ramverk. Metod För att besvara examensarbetets frågeställningar utfördes en experimentell studie för att samla empirisk data. LÄS MER

 2. 2. SURFPLATTOR I SLUTENVÅRDEN : En enkätstudie som utforskar patientperspektivet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefine Grøstad; Josefine Waldén; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; eHälsa; Nova; Surfplatta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett steg i effektiviseringen av sjukvården är att i större utsträckning använda digitala lösningar för dokumentation. En vision med digitaliseringen i den svenska sjukvården är att vara bäst i världen till år 2025. Införandet av surfplattor som arbetsverktyg inom slutenvården förväntas därför öka i framtiden. LÄS MER

 3. 3. InStore Display Application

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Anton Ebeling; [2020]
  Nyckelord :Applikation; App; Design; Programmering; Frontend; Flutter; Adobe XD;

  Sammanfattning : This thesis covers the development of an application. The application is developed in terms of helping sellers, who in turn help customers in, for example, a clothing store. This is done by obtaining information about the various productsof the store by means of various search functions. LÄS MER

 4. 4. För- och nackdelar med mobil datortomografi vid akut diagnostik - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Leona Elmanius; Sonja Benitez; [2020]
  Nyckelord :mobile computed tomography; acute care diagnostics; pros; cons; radiography; X-ray nurse; mobil datortomografi; akut diagnostik; fördelar; nackdelar; radiografi; röntgensjuksköterska;

  Sammanfattning : Inledning: För patienter som behöver akut sjukvård är tiden till diagnos och behandling en viktig faktor. Röntgensjuksköterskornas roll är betydelsefull vid akut diagnostik då de ansvarar för att genomföra röntgenundersökningar. LÄS MER

 5. 5. MobilePose: Real-Time 3D Hand Pose Estimation from a Single RGB Image

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :David Larsson; Sofie Hellmark; [2020]
  Nyckelord :3D hand pose estimation; real-time; Convolutional neural networks; Image analysis; Machine learning; AR; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Estimating 3D hand poses from RGB images is a challenging task. In this work we construct efficient neural networks to regress sparse 3D skeletons consisting of 21 keypoints in the hand. Additionally heatmaps are regressed to locate the keypoints in 2D. LÄS MER