Sökning: "mobil närvård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden mobil närvård.

  1. 1. Är samverkan mellan hemsjukvård och mobila specialistteam nyckeln till hållbar vård utifrån patientperspektivet? : En intervjustudie

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Elina Danhäll; Emma Telléus; [2019]
    Nyckelord :mobil närvård; mobila specialistteam; hemsjukvård; samverkan; patientcentrerad vård; patientperspektiv; helhetssyn;

    Sammanfattning : Allt fler patienter med komplexa vårdbehov vårdas idag i hemmet. I takt med den allt mer avancerade vården ses brister i samordning av patientens vård då vanligtvis många vårdgivare är inkopplade men ingen tar ett helhetsansvar. Mobil närvård har då skapats med mobila specialistteam som utgår ifrån närliggande sjukhus. LÄS MER