Sökning: "mobila applikationer"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade orden mobila applikationer.

 1. 1. Recording Rendering API Commands for Instant Replay : A Runtime Overhead Comparison to Real-Time Video Encoding

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Marcus Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Instant Replay; Command Recording; Real-time Rendering; Real-time Video Encoding; Återspelning; Kommandoinspelning; Realtidsrendering; Videokodning i Realtid;

  Sammanfattning : Background. Instant replay allows an application to highlight events without exporting a video of the whole session. Hardware-accelerated video encoding allows replay footage to be encoded in real-time with less to no impact on the runtime performance of the actual simulation in the application. LÄS MER

 2. 2. Energioptimering av mobila applikationer : En studie av potential i dynamiskt växlande färgscheman för OLED-skärmar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Andreas Lind; [2020]
  Nyckelord :Android; mobile applications; energy saving; OLED; Samsung; Galaxy; Android; mobila applikationer; energibesparing; OLED; Samsung; Galaxy;

  Sammanfattning : På de flesta av de mobiltelefoner som idag tillverkas så sitter det någon form av OLEDskärm. Dessa har till skillnad från LCD-skärmar en egenskap som gör att dess energiförbrukning påverkas markant beroende på vilka färger skärmen visar, där ljusa färger medför en högre energiförbrukning jämfört med när mörkare färger visas. LÄS MER

 3. 3. User Experience Influenced Model for Comparing Application Development Tools

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Celine Mileikowsky; Sebastian Porling; [2020]
  Nyckelord :Progressive Web Application; User experience; Native application; Hybrid application; Usability testing; React Native; Decision model; Weighted Sum Model; Multi-Criteria Decision-Method; Progressiv webapplikation; Användarupplevelse; Nativeapplikation; Hybridapplikation; Användbarhetstestning; React Native; Beslutsmodell; Viktad summa-modell; Multikriteriebeslutsmetod;

  Sammanfattning : There are many possible tools to develop mobile applications with. Choosing a development tool is done by considering many different factors, and the choice is currently done, in many cases, arbitrarily. For this project, a decision model is designed to ease the process of choosing a development tool. LÄS MER

 4. 4. A Comparison of Performance and Looks Between Flutter and Native Applications : When to prefer Flutter over native in mobile application development

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Matilda Olsson; [2020]
  Nyckelord :Flutter; Cross-platform; Native; Performance; Mobile Applications;

  Sammanfattning : A mobile application has to be able to keep up with heavy demands to compete with all the new applications that are developed each day. Good performance and nice visuals are base requirements for the development of mobile applications. LÄS MER

 5. 5. Jämnförelse [!] av svarstider i hybrid-implementationer : React Native & NativeScript-Vue

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Annica Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Mobilapplikation; Ramverk; Hybrid; Svarstider;

  Sammanfattning : Det blir allt mer populärt att använda mobilapplikationer och det finns en ökning i popularitet för att utveckla hybrida applikationer på mobila enheter. I det kommande arbetet ställs frågan är om det är en skillnad på svarstiderna mellan de valda ramverken när det de hämtar data från en utomstående källa. LÄS MER