Sökning: "mobila betalningar"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden mobila betalningar.

 1. 1. SWISH - Hur digitaliseringen har påverkat svenska konsumenters acceptans av mobila betalningslösningar med närmare fokus på Swish

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marko Milutinovic; [2018-06-26]
  Nyckelord :Swish; digitization; risk; consumer behavior;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitaliseringen har gått igenom en enorm förändring sedan denförsta digitaliserade teknologin uppfanns. Användningen av internet har ökat och för varjedag vänder sig mer och mer till att använda digitaliserade tjänster i banker. LÄS MER

 2. 2. Påverkande faktorer på designprocessen : En övergripande studie om faktorers påverkan vid utvecklingen av nya tjänster inom mobila betaltjänster

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Emil Lindstedt; Emil Nynäs; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the socio-technical society, the demands of the user create opportunities for new services based on mobile devices. Services such as Swish and Samsung Pay contribute to new ways for both individuals but also companies to carry out simple mobile-based payments. LÄS MER

 3. 3. Adoptionen av mobila betalningssätt i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Jonathan Östergren; Daniel Litsesiö; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Betalningar med kontanter minskar i Sverige samtidigt som kontaktlösa betalningssätt och mobila betalningsapplikationer ökar. 2017 var första året då användandet av mobila betalningssätt används mer än kontanter, samtidigt som många inte hade några kontanter på sig i vardagen. LÄS MER

 4. 4. Det kontantlösa samhällets påverkan på SME-företag : En studie om de olika betalsättens effekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Linus Andersson; Amanda Lindblom; [2017]
  Nyckelord :SME; små och medelstora företag; kontantlöst samhälle; effekter; påverkan; betaltjänster;

  Sammanfattning : Det skedde en stor utveckling mot ett kontantlöst samhälle i samband med tillkomsten av elektroniska och internetbaserade betalningsmedel i mitten av nittiotalet. De senaste åren har även mobila betalsätt vuxit fram. Effekten av denna utveckling bidrog till ett minskat behov av kontanter, vilket har påverkat företag. LÄS MER

 5. 5. Konsumenters attityder till den mobila betaltjänsten Swish : Med hänsyn till de personliga- och funktionellaöverensstämmelserna hos tjänsten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Johan Hjelm; [2017]
  Nyckelord :Betaltjänst; Mobil; Attityder; Överensstämmelser; Personliga; Funktionella;

  Sammanfattning : Användandet av mobila betaltjänster har ökat drastiskt under de senaste åren. Där folk med hjälp utav en mobiltelefon kan hantera betalningar för produkter, tjänster och räkningar, detta genom att utnyttja trådlösheten och andra kommunikationsteknologier. LÄS MER