Sökning: "mobila gränssnitt"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden mobila gränssnitt.

 1. 1. Designing an Augmented Reality Based Navigation Interface for Large Indoor Spaces

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fanny Curtsson; [2021]
  Nyckelord :Augmented reality navigation; Indoor navigation; Iterative design; RITE method; System Usability Scale; HCI;  ;

  Sammanfattning : Navigating from one place to another is something we as humans do on an everyday basis, and modern technology has made it easier than ever by providing navigation tools in our mobile devices. In indoor spaces, augmented reality (AR) based navigation interfaces have shown a lot of potential, as it has been proven to increase efficiency and overall usability. LÄS MER

 2. 2. An application that creates loops out of audio recordings

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Jinwoo Yu; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En applikation för mobila enheter skapades för en målgrupp som bestod av barn i åldern 6–10 år. Applikationen ingick som en del av en större applikation som hette Clappen, som bestod av flera mindre applikationer. LÄS MER

 3. 3. En applikation som skapar slingor av ljudinspelningar

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Jinwoo Yu; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En applikation för mobila enheter skapades för en målgrupp som bestod av barn i åldern 6–10 år.Applikationen ingick som en del av en större applikation som hette Clappen, som bestod av fleramindre applikationer. LÄS MER

 4. 4. Analyzing the effect of animated transitions on the user experience of mobile interfaces

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Linda Cnattingius; [2021]
  Nyckelord :Animation; Transition; AttrakDiff; Satisfaction; Easings; User Experience; Transform; Mobile User Interface; ;

  Sammanfattning : Animations in interfaces, when designed correctly, are shown to be beneficial for usability and user experience (UX). However, most designers create their animations from personal preference without knowledge of how their animated transitions affect the user experience, which increases the risk of them becoming distracting and ruining the experience. LÄS MER

 5. 5. Augmented Reality : Alternativ metod för träningsinstruktioner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Timmy Öberg; Smail Mulisic; [2021]
  Nyckelord :Cognitive Load Theory; Augmented Reality; Usability; Training Instructions; Cognitive Load Theory; Förstärkt Verklighet; Användbarhet; Träningsinstruktioner;

  Sammanfattning : Covid-19 har påverkat samhället på flertal olika sätt. Med uppmaningar och råd om social distansering kan sådant som tidigare varit vardagliga aktiviteter bli alltmer svårt att genomföra. LÄS MER