Sökning: "mobila gränssnitt"

Visar resultat 16 - 20 av 61 uppsatser innehållade orden mobila gränssnitt.

 1. 16. Misstro till mobilapplikationer, men varför?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Philip Tydén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks vilka aspekter av mobilapplikationer det är som får användare att uppleva misstro. Studien är framförallt kvalitativ och använder sig av dels en enkätundersökning och dels telefonintervjuer som datainsamlingsmetoder. LÄS MER

 2. 17. Mobile Information Visualisation : Recommendations for creating better information visualisation interfaces on mobile devices

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Linn Lahtinen; [2017]
  Nyckelord :Information visualisation; mobile visualisation; visualisation interfaces; mobile interfaces;

  Sammanfattning : An increasing use of smartphones and other mobile devices puts pressure on user interfaces to work as well on small touch-screens as on desktop computers, and information visualisation interfaces are no exception. Even though there has been a demand for research on mobile information visualisation for many years, relatively little has been accomplished in this area, and the research that has been conducted is often narrow and oriented toward to a certain design. LÄS MER

 3. 18. "Tekniken ska vara vacker" : användarupplevelsen av mobila webbsidors estetik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Alla Jönsson Lanevska; [2016]
  Nyckelord :Informatics; HCI; Aesthetics; User Experience; Mobile Interfaces; Web Design; Människa–datorinteraktion; MDI; Estetik; Användarupplevelse; Mobila gränssnitt; Webbdesign;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar att bidra till debatten om estetikens roll inom MDI genom att undersöka hur gränssnittets visuella estetik påverkar användarupplevelsen av mobila webbsidor. Som teoretisk utgångspunkt användes Tractinskys analysmodell med uppdelning av den upplevda estetiken i en klassisk och en uttrycksfull dimension. LÄS MER

 4. 19. Utveckling och anpassning av webb för mobila enheter : En utvärdering och fallstudie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

  Författare :Alexander Sundberg; [2016]
  Nyckelord :Web development; mobile adaptation; mobile applications; responsivt web design; Web Content Management Systems; Webbutveckling; mobilanpassning; mobilapplikationer; responsivt gränssnitt; Web Content Management Systems;

  Sammanfattning : Den ökande användningen av mobila enheter ställer nya krav på utformning av ett företags webbtjänster. Utseende, storlek och gränssnitt på webbsidor behöver anpassas för alla typer och storlekar av mobila plattformar. LÄS MER

 5. 20. Tillit och design : En kvalitativ studie om hur design påverkar tillit vid implementation av kostnader i ett gränssnitt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Martin Nielsen; Hanna Kewenter; [2016]
  Nyckelord :Trust; Usability; Design; Control; Interaction design; Mobile payment; Tillit; Användbarhet; Design; Kontroll; Interaktionsdesign; Mobil betalning;

  Sammanfattning : Mobiltelefonen är idag inte endast ett redskap för vardaglig kommunikation mellan människor. I takt med att mobiltelefonen blir smartare och mer uppkopplad till olika system, växer även användningsområdet. LÄS MER